Kurz Jógové pozice a "Yoga therapy" ve fyzioterapii

6. 10. 2017

V rámci podpory vzdělávání našich zaměstnanců se otevíráme i odborné veřejnosti. Zveme vás na odborný kurz Jógové pozice a "yoga therapy" ve fyzioterapii, který se pod vedení PhDr. Jitky Malé, Ph.D. uskuteční v Centru Paraple ve dnech 6. - 7. 10. 2017.

Název kurzu: Jógové pozice a "yoga therapy" pro fyzioterapii

Školitel: PhDr. Jitka Malá, Ph.D.

Termín: 6. – 7. 10. 2017

Místo: Centrum Paraple, o.p.s., Ovčárská 471/1b, 108 00 Praha 10

Cena: 2 500 Kč

Popis kurzu:
Dvoudenní seminář určený především pro fyzioterapeuty. Kurz je ohodnocen kredity profesní organizace.
Seminář je zaměřený na praktické procvičení poloh jógy, které lze využít pro terapii poruch pohybového aparátu a diagnóz typu skolióza, lumboischiadický syndrom apod.
Důraz je kladen na terapeutický princip a přesné provedení vybraných poloh.
Kurz předpokládá alespoň bazální znalost nebo zájem o jógová cvičení.

Kurz je určen: pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty a další odborníky

Rozsah kurzu: 20 vyučovacích hodin

S sebou: pohodlné oblečení na cvičení v praktické části kurzu, přezůvky

Výstup:  kurz je ohodnocen kredity

Přihlášení na kurz zde

Lektorka:
Od roku 2004 působí na katedře fyzioterapie FTVS UK jako asistent katedry a podílí se na organizaci a výuce studentů fyzioterapie. V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala řadu klinických seminářů a kurzů. Dnes některé kurzy vyučuje.
Specializuje se na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aparátu. Její doménou je jógová praxe začleněná do fyzioterapie, vyučuje v několika jógových školách.
Je studentkou doc. Véleho a jeho kineziologické poznatky předává dál v rámci fyzioterapie i v rámci jógových cvičení.
Je také absolventkou doktorského studia v oblasti biomechaniky a terapeutkou tradiční čínské medicíny.

Časový harmonogram kurzu:
6. 10. 2017
15:00 – 15:30     zahájení, seznámení, organizace
15:30 – 17:30     úvodní seznámení s praktiky jógy, pránájáma a využití dechu pro fyzioterapii
17:30 - 19:00     praktické cvičení jógy- cvičení v sestavách pro pacienty

7. 10. 2017
9:00 -10:30         praktické cvičení jógy v sestavách aplikovatelných pro pacienty s různými diagnózami
10:45 -12:45       jednotlivé polohy jógy – praktické provedení, polohy vybrané pro terapii
12:45 -13:45       pauza na oběd
13:45 – 17:30     jednotlivé polohy jógy – praktické provedení, polohy vybrané pro terapii
17:30                    zakončení

Platba:

  • Převodem na běžný účet – poplatek uhraďte na bankovní účet 239 586 242/0300 (ČSOB), variabilní symbol 061017. V poznámce uveďte jméno účastníka kurzu. Potvrzení o platbě vám bude předáno při registraci na kurz.
    Platbu proveďte nejpozději do 22. 9. 2017.
  • Faktura – než uhradíte poplatek, zašlete prosím objednávku, pokud máte zájem o fakturu, na mail: antosova@paraple.cz . Objednávka by měla obsahovat název a termín konání kurzu, název firmy/společnosti (+ jméno účastníka), IČO, DIČ,  na které má být faktura vystavena a částku, kterou budete hradit. Fakturu obdržíte na email.
    Platbu proveďte nejpozději do 22. 9. 2017.

Storno podmínky:
Pokud jste zaplatili poplatek a nemůžete se kurzu zúčastnit:

  • Omluvte se emailem na kurzy@paraple.cz do termínu 29.9. 2017, bude Vám vrácena celá částka.
  • Pokud se omluvíte po termínu, bude vám vrácena polovina celé částky. Vyřizujte emailem na kurzy@paraple.cz.
  • Pokud se neomluvíte, celá část propadá ve prospěch Centra Paraple.

 Zpět na výpis akcí
Pomáháme vozíčkářům

Pomáháme vozíčkářům

Díky vaší pomoci pomáháme klietnům zapojit se do života každý den.

Na co přispíváte? Chci darovat

vystrihovanka.jpg

Hlavní partneři

Více o našich partnerech