Kurz STABILIZACE RAMENNÍHO PLETENCE - volná místa

13. 1. 2017

V rámci podpory vzdělávání našich zaměstnanců se chceme otevřít i odborné veřejnosti a pozvat vás na odborný kurz Stabilizace ramenního pletence, který se pod vedení PaedDr. Pavla Švejcara uskuteční v Centru Paraple ve dnech 13. - 15. 1. 2017.
Podrobnější informace naleznete níže a přihlášku v připojené příloze.
Na tento kurz navážou v průběhu roku 2017 i další. Sledujte proto, prosím, naše webové a facebookové stránky.
Těšíme se na vás.
Kurz Stabilizace ramenního pletence - přihláška

Kurz: STABILIZACE RAMENNÍHO PLETENCE
Školitel:
PaeDr. Pavel Švejcar
Datum: 13. – 15. 1. 2017
Místo: Centrum Paraple
Cena: 3 200 Kč
Popis: 
Seminář se zabývá problematikou fyzioterapie ramenních pletenců po úrazech a operacích. Součástí je základní přehled operačních přístupů, výběr cílených FT technik cílených na eliminaci komplikací, bolesti a na aktivní stabilitu ramenních kloubů. Praxe je zaměřena na ukázky manuální techniky, ukázky postupů pro zvýšení kloubního rozsahu a stabilizační cvičení v nízkých a vysokých polohách. Během kurzu Váš provedeme po Centru Paraple a představíme Vám jeho činnost.
Kurz je určen: pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty a další odborníky
Rozsah: 20 vyučovacích hodin
S sebou: pohodlné oblečení na cvičení v praktické části kurzu, přezůvky
Výstup: 12 kreditů, Unify
Přihlašování: kurzy@paraple.cz 
Lektor:
Pavel Švejcar absolvoval vysokoškolské studium rehabilitace FTVS UK a získal titul PaedDr. Je čestným členem unie fyzioterapeutů ČR a byl i zakládajícím předsedou.  Na začátku devadesátých let se intenzivně zabýval terapií pacientů s DMO ve spolupráci s MUDr. prof. Václavem Vojtou.  Principy reflexní lokomoce Prof. Vojty propojil se specifickou manuální terapií díky spolupráci s Ludmilou Mojžíšovou. Nejen díky tomu vznikl fyzioterapeutický koncept aktivní segmentální centrace, základem je kombinace specifické manuální terapie s cílenou kinezioterapií. Uplatnění je především ve sportovní fyzioterapii, léčbě bolestivých stavů páteře a terapii posturálních poruch a skolióz. PaedDr. Švejcar odborně přednáší na 2. LF UK, FTVS UK v Praze a dalších fakultách v ČR i zahraničí, dále vede poradnu fyzioterapie a léčebné rehabilitace v Praze a školí lékaře, fyzioterapeuty a kondiční trenéry v rámci posgraduálních kurzů.
Časový harmonogram:
Pátek 16:00 – 20:00
Sobota: 9:00 – 17:00  s hodinovou přestávkou na oběd
Neděle: 9:00 – 15:00
Platba:
a) Převod na běžný účet – poplatek uhraďte na bankovní účet 239 586 242/0300 (ČSOB), variabilní symbol 130117. V poznámce uveďte jméno účastníka kurzu. Potvrzení o platbě Vám bude předáno při registraci na kurz.
Platbu proveďte nejpozději do 10. 1. 2017.
b) Faktura – než uhradíte poplatek, zašlete prosím objednávku, pokud máte zájem o fakturu na mail: antosova@paraple.cz . Objednávka by měla obsahovat název a termín konání kurzu, název firmy / společnosti (+ jméno účastníka), s uvedením IČO, DIČ,  na které má být faktura vystavena a částku, kterou budete hradit. Fakturu obdržíte na email.
Platbu proveďte nejpozději do 10. 1. 2017.
c) Hotovost – poplatek za kurz můžete zaplatit nejpozději před začátkem konání kurzu na místě při registraci. Zde Vám bude vydán daňový doklad o zaplacení.
Storno podmínky:  
Pokud jste zaplatili poplatek a nemůžete se kurzu zúčastnit:
- omluvte se emailem na kurzy@paraple.cz do termínu 8. 1. 2017, bude Vám vrácena celá částka
- pokud se omluvíte po termínu, bude vám vrácena polovina celé částky, vyřizujte emailem na kurzy@paraple.cz.
- pokud se neomluvíte, celá částka propadá ve prospěch Centra Paraple

 

Zpět na výpis akcí
Pomáháme vozíčkářům

Pomáháme vozíčkářům

Díky vaší pomoci pomáháme klietnům zapojit se do života každý den.

Na co přispíváte? Chci darovat

vystrihovanka.jpg

Hlavní partneři

Více o našich partnerech