Firemní dárcovství

Jak nám můžete pomoci?

Peněžním dárcovstvím

  • Přímou podporou prostřednictvím finančního příspěvku (daru), který může být jednorázový či opakovaný
  • Sbírkou mezi zaměstnanci organizovanou vaší firmou nebo samotnými zaměstnanci, kteří se chtějí aktivně zapojit do dárcovských aktivit
  • Finanční dar je možné také věnovat a předat v rámci významné akce Centra Paraple nebo na vaší vlastní akci či projektu. 

Nepeněžním dárcovstvím

což je vše, co nám sníží naše provozní náklady

  • Věcnou podporou formou produktů - např. zdravotnický materiál, drogistické výrobky, nábytek a elektrické spotřebiče, sportovní pomůcky, kancelářský materiál, potraviny
  • Poskytnutím služeb – např. údržba a opravy budovy a zařízení, úklid a další služby
  • Zajištěním mediálního prostoru ve veřejných i firemních médiích
  • Firemním dobrovolnictvím prostřednictvím účasti zaměstnanců firmy na jednorázových akcích nebo dlouhodobých projektech

Pomůžete nám i tím, že budete sdílet a šířit informace o vaší pomoci.

Děkujeme. 

Bližší informace

Honza Dolínek
manažer oddělení PR a fundraisingu
dolinek@paraple.cz
+420 724 825 933

 

Pomáháme vozíčkářům

Pomáháme vozíčkářům

Díky vaší pomoci pomáháme klietnům zapojit se do života každý den.

Na co přispíváte? Chci darovat

vystrihovanka.jpg

Hlavní partneři

Více o našich partnerech