Kurz Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí a dospělých

28. 4. 2017

V rámci podpory vzdělávání našich zaměstnanců se otevíráme i odborné veřejnosti a nabízíme vám tak možnost absolvovat některý z kurzů v Centru Paraple.

Tentokrát vás zveme na odborný kurz Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí a dospělých, který se pod vedením PhDr. Ivety Pallové, Ph.D. uskuteční v termínu 28. 4. – 30. 4. 2017. Podrobnější informace a přihlášku naleznete níže.

Poslední letošní otevřený kurz se uskuteční na podzim (6. – 7. 10.), povede ho PhDr. Jitka Malá, Ph.D. a bude na téma Jógové pozice a Yoga therapy pro fyzioterapii. 

Pro více informací kontaktujte vedoucí úseku fyzioterapie Centra Paraple Hanu Melicharovou.

Těšíme se na vás.

Přihláška na kurz

Kurz: DIAGNOSTIKA A KINEZIOTERAPIE U IDIOPATICKÉ SKOLIÓZY u dětí a dospělých

Školitel: PhDr. Iveta Pallová, Ph.D.

Datum: 28. – 30. 4. 2017

Místo: Centrum Paraple

Cena:  2 900 Kč

Popis kurzu

Problematika skoliózy je stále jedním z nejdiskutovanějších témat v oblasti pohybového systému. Neexistuje univerzální návod léčebného postupu, každý pacient se skoliózou vyžaduje individuální přístup. Cílem kurzu je podat souhrnné informace o diagnostických a terapeutických přístupech u skoliózy a seznámit účastníky (teoreticky i prakticky) s různými fyzioterapeutickými metodikami určenými pro léčbu idiopatické skoliózy.

U idiopatické skoliózy není přesně známá příčina vzniku, i když existuje řada vlivů a faktorů, které působí na vznik deformace páteře přímo nebo sekundárně formou adaptačního mechanismu. Skolióza představuje prostorovou deformaci páteře a trupu. Změna tvaru a funkce trupu je doprovázena tvarovými i funkčními změnami horních i dolních končetin, přizpůsobením celého těla asymetrii. Nalezáme typickou svalovou nerovnováhu, jinou kvalitu a rozsah pohybu pravé a levé strany těla, změnu koordinace, zpětnovazebný vliv na vnitřní orgány…

I když skolióza nemusí působit žádné problémy, představuje „zakřivení“ riziko vzniku bolestí, degenerativních změn na páteři a dalších kloubech. Život člověka se skoliózou se vyvíjí v psychosociálním kontextu, důležitou roli hraje rodina. Abnormální tvar páteře většinou bezprostředně neohrožuje život pacienta, nemělo by být však podceněno kosmetické hledisko, a tím i negativní vliv na psychiku a možné problémy v sociálních inerakcích.
Během kurzu vás také provedeme po Centru Paraple a představíme vám jeho činnost.

Rozsah: 21 vyučovacích hodin

S sebou: pohodlné oblečení na cvičení pro praktickou část, přezůvky

Výstup: 12 kreditů, UNIFY

Přihlašování: kurzy@paraple.cz

Lektorka: PhDr. Iveta Pallová, Ph.D.
2010 FTVS UK v Praze, rigorózní zkouška (PhDr.)
2002 – 2007 FTVS UK v Praze, doktorandské studium biomechaniky (Ph.D.); disertační práce: Axiální rotace obratlů ve vztahu k tvarovým změnám páteře
1996 - 1999 FTK UP v Olomouci, fyzioterapie (Mgr.); diplomová práce: Postavení kinezioterapie v léčbě skoliózy
1993 - 1996 LF UP v Olomouci, léčebná rehabilitace a fyzioterapie (Bc.)
Od roku 2009 vede intenzivní týdenní rehabilitační programy pro klienty se skoliózou v CKP Dobřichovice. Od roku 2013 organizuje také třídenní skolioprogramy ve spolupráci s MUDr. Misiaczkovou, CSc. v objektu "Lukáš", Praha 5. Více informací na www.skolioprogram.cz.

Časový harmonogram:

Pátek
14:30 - 15:00 Prezence účastníků, organizačně technické informace.
15:00 - 16:30 Úvod – Co je skolióza? Mýty a otázky ve spojitosti se skoliózou. Etiologie skoliózy, výskyt v populaci, historie skoliózy.
16:30 - 17:00 Kinematika páteře, změny kyfolordóz u skoliózy.
17:00 - 18:00 Diagnostika klinická - Adamsův test, skoliometr, flexibilita páteře, vyšetření pletenců ramenních, kyčlí, stoje a chůze, typická svalová dysbalance.
18:00 - 18:30    Diskuse k tématu.

Sobota

9:00  - 10:00 Diagnostika - topografické metody (moiré, rastrovací  stereografie), RTG (Cobb, Nash a Moe, Perdriolle, Risser), CT, MRI.
10:00 - 12:30 Metoda dle Lehnertové-Schrothové, New Power Schroth, změny dýchání u skoliotiků.
12:30 - 13:30 Oběd.
13:30 - 15:00 Princip dle Gochta a Gessnerové.
15:00 - 16:00 Řetězce a vztahy: lopatka – HKK – páteř, přístup dle MUDr. Pedana. Řetězce a vztahy: pánev – DKK – páteř, bipedální chůze.
16:00 - 17:00 Přístup podle Karského.
17:00 - 17:30 Rehabilitační programy pro skoliotiky, kazuistiky, diskuse k tématu.
17:30 – 18:00 Prohlídka Centra Paraple.
Neděle
8:30 - 10:30   Klappovo lezení, DoboMed metoda.
10:30 - 12:00 Metoda dle Niederhöfferové, Beckerové.
12:00 - 12:30 Korzetoterapie, elektrostimulace, operace.
12:30 - 13:00 Závěr a diskuse k tématu.

Přihlášení

Vyplňte prosím přiloženou přihlášku v MS Word a zašlete ji na adresu kurzy@paraple.cz. Po zaslání přihlášky budete zařazeni do pořadníku. Přihlášeným se stáváte ve chvíli, kdy přijde váš účastnický poplatek a my vás vyrozumíme emailem. S případnými dotazy se obracejte na výše uvedený email.

Platba

1. Převodem na běžný účet – poplatek uhraďte na bankovní účet 239 586 242/0300 (ČSOB), variabilní symbol 280417. V poznámce uveďte jméno účastníka kurzu. Potvrzení o platbě vám bude předáno při registraci na kurz.
Platbu proveďte nejpozději do 15. 4. 2017.
2. Faktura – než uhradíte poplatek, zašlete objednávku na email antosova@paraple.cz. Objednávka musí obsahovat název a termín konání kurzu, název firmy/společnosti (+ jméno účastníka), IČO, DIČ a částku, kterou budete hradit. Fakturu obdržíte na email.
Platbu proveďte nejpozději do 15. 4. 2017.

Storno podmínky

Pokud jste zaplatili poplatek a nemůžete se kurzu zúčastnit:

  • Omluvte se emailem na kurzy@paraple.cz do termínu 15. 4. 2017, bude vám vrácena celá částka.
  • Pokud se omluvíte po termínu, bude vám vrácena polovina celé částky.
  • Pokud se neomluvíte, celá část propadá ve prospěch Centra Paraple.

 

 

Zpět na výpis aktualit
Pomáháme vozíčkářům

Pomáháme vozíčkářům

Díky vaší pomoci pomáháme klietnům zapojit se do života každý den.

Na co přispíváte? Chci darovat

vystrihovanka.jpg

Hlavní partneři

Více o našich partnerech