Nabitý rok 2018

1. 2. 2018

V Centru Paraple podporujeme lidi s poškozením míchy a jejich blízké. Pomáháme jim v období krátce po úrazu, ale i kdykoliv v průběhu dalšího života.  
Prostřednictvím našich služeb chceme s klienty společně otevírat možnosti pro změny a nacházet cesty k naplněnému životu.
A které služby a aktivity jsme na rok 2018 připravili?

Sociální rehabilitace – pobytová služba

Klíčovou službu Centra Paraple postupně doplňujeme o další zajímavé vstupy - workshopy a semináře. Klienti tak mohou získat potřebné informace z oblasti výživy, péče o zdraví, práce s bolestí, údržby vozíku a kompenzačních pomůcek a dalších.
Pobyty jsou organizovány turnusově. Klienti tedy přijíždí najednou a po třech týdnech službu zase společně opouštějí. To nám umožňuje lépe plánovat program a pružně reagovat na potřeby klientů. Každý turnus je tak trochu jiný.
Společně strávený čas nabízí příležitost k formálnímu i neformálnímu sdílení, „nováčci“ jsou přirozeně vtaženi do dění a v partě se plánuje i řada společných aktivit na večery a víkendy, často za doprovodu našich dobrovolníků.
Klienti mohou využít pobytovou službu opakovaně, třeba i vícekrát v jednom roce. Rozhodující je vždy zhodnocení nepříznivé sociální situace a možnosti služby na situaci reagovat a poskytnout potřebnou podporu.
V roce 2018 zrealizujeme 15 třítýdenních turnusů sociálně-rehabilitačních pobytů s kapacitou 20 míst na jednom.

Tematické programy zaměřené na pohybové aktivity

V rámci těchto pobytů si s námi klienti mohou vyzkoušet rozličné pohybové aktivity v různých koutech republiky.
Vyrážejí na ně s podporou zkušeného a spolehlivého týmu Centra Paraple, externích specialistů a dobrovolníků.
Zajišťujeme jim kompletní asistenci na pobytu i při sportování, pomáháme s výběrem vhodných pomůcek, které můžeme i zapůjčit či jejich zapůjčení zprostředkovat. Také je nasměrujeme, kde a jak sportovat dál.
Pro tento rok jsme připravili:

LYŽOVÁNÍ

 • pobyt v Jizerských horách pro začátečníky a mírně pokročilé
 • seznámení se základy sjezdového a běžeckého lyžování
 • lyžování na monoski, biski, dualski, kartski a sledge, dle individuálních možností každého účastníka

nl_lyze.jpg

TÝDEN POHYBOVÝCH AKTIVIT

 • seznámení a praktické vyzkoušení velkého množství sportů
 • plavání, lukostřelba, střelba ze zbraně, potápění, tenis, stolní tenis, atletika, orientační běh, jízda na handbiku, florbal, rugby, jízda na čtyřkolkách, boccia a další
 • probíhá ve spolupráci se sportovními kluby

nl_vseob.jpg

SPLOUVÁNÍ VLTAVY

 • sjíždění řeky na nafukovacích kánoích se speciálně upravenými sedačkami pro začátečníky i pokročilé s vodáckým instruktorem
 • spaní ve stanech a spacácích na různých tábořištích

nl_voda.jpg

POBYT V PŘÍRODĚ

 • seznámení se základy outdoorových aktivit a k tomu potřebným vybavením
 • kanoe, kajaky, katamarány, cyklistika, handbike, jízda na čtyřkolkách

nl_lipno.jpg

CYKLISTIKA

 • jízda na handbiku v nenáročném terénu po krásných koutech Novohradských hor či v Polabí
 • pro začátečníky a mírně pokročilé, účastníci jsou rozděleni do skupin dle výkonnosti

nl_cyklo.jpg

Spolupracujeme také na pořádání KURZU JÍZDY NA ČTYŘKOLCE, kdy se účastníci pod vedením instruktorů Motoklubu vozíčkářů seznámí s bezpečnostními pravidly, s různými typy čtyřkolek a jejich základní údržbou, jízdou a základy sebeobsluhy v terénu.

nl_4kolky.jpg

Dále se podílíme i na pořádání KURZU POTÁPĚNÍ. Účastníci si na něm osvojí základy techniky potápění a zásady bezpečného ponoru.
Nácvik probíhá v bazénu a celý kurz je zakončen ponorem ve volné přírodě.
Na kurzu spolupracujeme se Sportovním klubem vozíčkářů a celý výcvik probíhá pod vedením profesionálních potapěčů z organizace RESTART.

potapeni.jpg

Máma, táta na vozíku

Obnovili jsme dlouholetou tradici víkendového programu Máma, táta na vozíku, na kterém se zaměříme na otázky plánování rodičovství, partnerství a výchovy dětí, přineseme praktické rady z oblasti pomůcek a vychytávek při péči o děti, ale i pohled na rodinu jako systém. Nabídneme také důvěrný prostor pro sdílení ženských a mužských témat.

nl_mtnv.jpg

Výtvarné víkendy

Pro letošek máme v plánu dva víkendové workshopy zaměřené na rozvoj výtvarných dovedností.
S podporou našich ergoterapeutek, externích lektorů a asistentů tak může zažít radost z tvoření každý.

nl_vv.jpg

Odborné sociální poradenství

V průběhu celého roku poskytujeme lidem po poškození míchy a jejich rodinám a blízkým také informační servis.
Dle charakteru zakázky poskytuje službu daný odborník - sociální pracovník, psycholog, ergoterapeut, fyzioterapeut, pohybový terapeut, zdravotník.

Ambulantní fyzioterapie

Na základě lékařského poukazu mohou klienti využít i službu ambulantní fyzioterapie. Probíhá následujícími formami:

 • rehabilitace s fyzioterapeutem
 • mechanoterapie (vertikalizace, motomed, pneuven)
 • elektroléčba, vířivka

Dle kapacitních možností nabízíme obvykle celkem 10 návštěv, rozložených do 1 – 2 návštěv týdně.

nl_amb_fyzio.jpg

Cvičení s terapeutem

Klientům, kteří mají zájem cvičit a nevyužívají naši pobytovou službu, nabízí Centrum Paraple v podvečerních hodinách individuální cvičení s terapeutem.
Služba není hrazena ze zdravotního pojištění, klient si jí platí sám.

nl_cviceni_s_terapeutem.jpg

Posilovna

Zlepšit svou fyzickou kondici mohou klienti v moderní posilovně vybavené speciálně navrženými posilovacími stroji, které umožňují posilovat bez nutnosti přesedání a jsou vhodné i pro klienty s vyšší lézí.  
Cvičení probíhá pod vedením pohybového terapeuta a podle sestaveného individuálního plánu.
V posilovně lze využít:

 • motomed
 • 4 speciální posilovací stroje
 • veslovací, lyžařský, kanoistický, cyklistický trenažér
 • kladku, žebřiny, boxovací pytel, míče, žíněnku
 • handbikový trenažér

nl_posilovna.jpg

Projekt Pod Parapletem

Cílem projektu je vytvořit z Centra Paraple místo kulturního a společenského dění. Chceme propojit lidi na vozíku a komunitu v okolí prostřednictvím zajímavých volnočasových aktivit.
Připravujeme akce pro děti i dospělé - např. setkání se zajímavými hosty, filmové večery, koncerty a divadelní představení, výtvarné, muzikoterapeutické a pohybové workshopy, cvičení pro veřejnost a další. Průměrně jde o 6 - 10 aktivit měsíčně.

nl_host.jpg

V Centru Paraple mohou klienti využívat i celou škálu doplňkových služeb. Nadále provozujeme půjčovnu kompenzačních a sportovních pomůcek a provádíme servis vozíků a pomůcek. V odpoledních hodinách opět nabízíme i masáže.

Všechny aktivity pro klienty, případně veřejnost, chystá zkušený, odborný a přátelský tým.
Buďte s námi i v roce 2018, těšíme se na vás.

 

 

 

Zpět na výpis aktualit
Pomáháme vozíčkářům

Pomáháme vozíčkářům

Díky vaší pomoci pomáháme klietnům zapojit se do života každý den.

Na co přispíváte? Chci darovat

vystrihovanka.jpg

Hlavní partneři

Více o našich partnerech