PŘEDSTAVUJEME NAŠE PARTNERY – společnost Avast a její nadační fond

11. 4. 2017

Avast se stará o naši bezpečnost na internetu prostřednictvím programů na detekci virových hrozeb.
Centrum Paraple podporuje již 8 let. Na první velký dar si dobře pamatujeme. Nejen kvůli výši částky, ale také pro uvolněný a přátelský přístup majitelů.
Alena Kábrtová, tehdejší ředitelka Paraplete, k tomu říká: „V sídle společnosti, tenkrát ještě na pražské Pankráci, jsem vyjela výtahem nahoru. Dál k vedení firmy vedlo krátké a, myslím, točité schodiště. Takhle nějak jsem si představovala vstup na kapitánský můstek zaoceánské lodi. Po krátkém přátelském rozhovoru jsem byla vyzvána, abych stiskem klávesnice potvrdila odeslání částky na náš paraplecí účet. Můj vztah k počítačům, dodnes opatrný, byl tenkrát ještě ve stavu zrodu, takže jsem si oddechla, když to bylo za mnou. A podruhé pak, když ohromujících 1 500 000 korun opravdu přišlo na náš účet. Krátce poté založila společnost Avast svůj nadační fond. Jeho poslání formuluje takto: V rámci své práce se nejvíce zaměřujeme na podporu kvality lidského života, jeho soběstačnosti a právo člověka svobodně o něm rozhodovat. Práce nadačního fondu zasluhuje obdiv a uznání. Před třemi lety začal rozvíjet také svůj program podpory lidí, kteří odcházejí ze života. Často jsou vzdálení od svých blízkých, sami na nemocničních odděleních, obklopeni více či méně profesionálním odstupem, někdy i lhostejností. Ačkoli se tento problém týká mnoha z nás, našich blízkých i přátel, pozornost většiny lidí si získává jen pomalu a obtížně. Systém a rozsah, s jakým se NF Avast pustil do podpory subjektů, které v této oblasti poskytují nebo chtějí poskytovat lidsky i odborně kvalitní služby, je nejen velkorysým a moudrým občanským počinem, přinášejícím užitek mnoha lidem, ale současně i výbornou inspirací."
Centru Paraple pokrývají každoroční finanční dary NF Avast velkou část činnosti úseku pohybových aktivit, jehož záměrem je umožnit lidem po poškození míchy zvýšit soběstačnost a udělat pozitivní zkušenost i mimo domácí prostředí prostřednictvím seberealizace ve volnočasové pohybové aktivitě. S klienty individuálně hledáme vhodné pohybové aktivity a k tomu optimální kompenzační pomůcky.
Za významnou pomoc našemu centru i za podporu celé společnosti prostřednictvím rozvojových projektů společnosti Avast děkujeme!

 

Zpět na výpis aktualit
Pomáháme vozíčkářům

Pomáháme vozíčkářům

Díky vaší pomoci pomáháme klietnům zapojit se do života každý den.

Na co přispíváte? Chci darovat

vystrihovanka.jpg

Hlavní partneři

Více o našich partnerech