Představujeme naše partnery - Volkswagen Financial Services

7. 11. 2017

Na počátku činnosti Centra Paraple, v roce 1994, jsme klientům poskytovali naše služby v hodně jiné podobě, než jak je tomu nyní. Vytvořit zázemí, jaké je v Parapleti v současné době trvalo mnoho let.
Ale už od počátku jsme k naší činnosti potřebovali automobil. Abychom mohli jezdit na konzultace, nacvičovat s klienty soběstačnost ad. Na rehabilitační cvičení a instruktáže jsme do Paraplete sváželi klienty-vozíčkáře z Prahy a blízkého okolí.
Dále jsme pro ně také získávali darem, nebo za darované peníze nakupovali, zdravotnický materiál a kompenzační a zdravotnické pomůcky - inkontinenční pomůcky, vozíky, antidekubitní sedáky, vanové zvedáky, biolampy na léčení dekubitů ad. To vše jsme potřebovali vozit na místa, kde jsme materiál skladovali a dále potom rozvážet k lidem na vozíku.
Auto, resp. spíše auta jsme potřebovali také k dopravě lidí a materiálu na týdenní sociálně rehabilitační pobyty, které jsme pořádali několikrát v roce na různých místech republiky.
V roce 1995, rok po založení Centra Paraple, nám velmi pomohl Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, který nás propojil se společností ŠkoFIN (nyní Volkswagen Financial Services). Ta se rozhodla nám pomoci a věnovala nám nejdřív osobní vůz a krátce poté ještě další vůz typu pick-up. Byla to opravdu velmi významná pomoc, která hodně rozšířila naše možnosti.
Současně byl mezi námi a společností ŠkoFIN navázán velmi přátelský vztah. Společnost ŠkoFIN se na dlouhou dobu stala jedním z našich hlavních partnerů a velmi nám pomáhala.
Po nějaké době se naše spolupráce přerušila, ale v loňském roce jsme opět navázali kontakt a Volkswagen Financial Services se stal znovu jedním z hlavních partnerů Centra Paraple.
Velmi si toho vážíme.

Zpět na výpis aktualit
Pomáháme vozíčkářům

Pomáháme vozíčkářům

Díky vaší pomoci pomáháme klietnům zapojit se do života každý den.

Na co přispíváte? Chci darovat

vystrihovanka.jpg

Hlavní partneři

Více o našich partnerech