Kam peníze půjdou a komu pomáháme?

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost, nestátní zdravotnické zařízení a poskytovatel sociálních služeb. Snažíme se o vícezdrojové financování - žádáme o státní a krajské dotace (podpora Magistrátu hlavního města Prahy), nárokujeme podporu ze zdravotního pojištění a rozvíjíme doplňkovou činnost. V budově Centra Paraple jsou služby zajištěny nepřetržitým provozem. V současné době pracuje v Parapleti i s externisty 80 zaměstnanců.

 

Příběh našeho klienta

Martin jel jako spolujezdec v autě, které dostalo smyk a otočilo se na střechu. Řidič nepřežil. Martin měl větší štěstí. Má ale zlomenou páteř a přerušenou míchu. Vysoko,…

Více informací

Jak vypadá naše roční hospodaření a proč potřebujeme pomoc?

Klienti na pobytech potřebují 24hodinovou asistenční a zdravotnickou péči. Každý den ji u nás využívá cca 20 - 25 klientů. Tato péče je velice nákladná, úhrady od…

Více informací
Pomáháme vozíčkářům

Pomáháme vozíčkářům

Díky vaší pomoci pomáháme klietnům zapojit se do života každý den.

Na co přispíváte? Chci darovat

vystrihovanka.jpg

Hlavní partneři

Více o našich partnerech