Danuta Sliwková

psycholožka

Danuta vystudovala jednooborovou psychologii na Jagellonské univerzitě v Krakově.
Vždycky měla ráda malování, tanec a hru na klavír, proto to vše propojila a vydala se cestou arteterapie a muzikoterapie.
Mnohaletá praxe všímavosti, mettá (milující laskavost), relaxačních technik, práce s tělem a dechem ji dovedla k somatickému prožívání podle Petera Levinea a následně absolvovala 2letý výcvik kraniosakrální biodynamiky u Abhy Sajwel. To vše ji dovedlo k pochopení, že trauma je možné využít jako transformaci k nalezení vlastní síly a převzetí života a zdraví do svých rukou. Specializuje se na práci s traumatem přes tělesnou, emoční, myšlenkovou a duchovní úroveň. Zabývá se také archetypy v nás a rituály.
Miluje práci s tvořivou energií, kterou má každý v sobě. Jde jen o to (znovu)nalézt ten proud a umožnit mu konat - spíše se mu oddat a hlavně přestat nad vším tolik přemýšlet.
Do Centra Paraple přišla na jaře roku 2019, pracuje zde na částečný úvazek. Klienti a kolegové jsou jí velkou inspirací a má z této spolupráce radost.
Mimo to má svou soukromou terapeutickou praxi v Praze a vede zážitkové kurzy pro ženy zaměřené na práci s pánevním dnem.
Má ráda svou rodinu, tanec, smích, cestování a tvoření všeho druhu.

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat