Často kladené dotazy

Budu ještě moci přijet/je to i pro mne/mohu přijet, když si chci jen zacvičit?

Je-li pro vás možné využít naši pobytovou službu sociální rehabilitace, záleží na tom, zda se nacházíte v nepříznivé sociální situaci, což pro naše účely znamená oslabení nebo ztrátu schopností běžných pro vaše vrstevníky bez znevýhodnění. Situace, kdy člověk ochrne po poškození míchy, je velmi náročná, a promítá se zpravidla do všech oblastí každodenního života daného jednotlivce i jeho rodinného zázemí. Komplexní přístup, systém spolupráce a individuální plán podpory navrhujeme my, a to na základě zmapování aktuální situace formou společného rozhovoru s vámi. Nastavený plán podpory se průběžně reviduje a mění dle vývoje situace.
„Přijet si jen zacvičit“ tedy možné není. Pokud se na nás obrátíte s tímto požadavkem, budeme s vámi mluvit o tom, proč chcete cvičit, kam by to mělo směřovat, jak žijete a jak byste žít chtěli. Na základě toho vám navrhneme program, jehož součástí pravděpodobně cvičení bude, ale může se stát, že např. fyzioterapie bude navržena pouze doplňkově ke stěžejní socioterapii, ergoterapii nebo psychoterapii.

Mohu si vybrat termín a délku pobytu, mohu si objednat pobyt půl roku dopředu a se svými kamarády?

Ne, vycházíme z předpokladu, že se na nás obracíte ve chvíli, kdy službu skutečně potřebujete využít, proto nabízíme nejbližší možný termín dle volné kapacity. Smyslem je co nejrychleji reagovat na vaši tíživou sociální situaci, kvůli které se obracíte na sociální službu. Délku pobytu navrhujeme my s ohledem na rozsah náročné životní situace, abychom vám mohli být co nejvíc prospěšní a užiteční – výsledná délka pobytu je předmětem dohody mezi zájemcem a sociálním pracovníkem.
Potkat se se svými kamarády není účelem služby Sociální rehabilitace. Pokud hledáte vhodná bezbariérová místa pro setkání s přáteli, můžete se inspirovat například na serveru vozejkmap.cz, který mapuje bezbariérová ubytovací zařízení, nebo vozejkov.cz, kde si můžete přečíst i konkrétní zkušenosti.

Proč není možné si jet do Paraplete zacvičit, když sportovní kurz (např. lyžák) je taky jenom o sportu a přitom je součástí služby sociální rehabilitace?

Centrum Paraple nenabízí sportovní kurzy, ale tematické programy Sociální rehabilitace, orientované např. na zmíněné lyžařské pohybové aktivity. Cílem těchto tematicky zaměřených programů je vyrovnávání příležitostí pro osoby s poškozením míchy – v tomto dotazu - v oblasti volného času. Sportovní aktivita nebo cvičení jako takové není tedy hlavním cílem těchto služeb, ale prostředkem k nahlédnutí možností seberealizace, stejně tak jako v celé službě Sociální rehabilitace, kterou Centrum Paraple poskytuje celoročně.     

Partner/ka mi pomáhá a jede na plánovanou služební cestu. Co mám dělat?

Obraťte se na naše sociální pracovníky Centra Paraple v rámci služby Odborného poradenství. Od ledna 2017 Centrum Paraple neposkytuje odlehčovací (respitní) službu.

Co přesně znamená ta sociální rehabilitace?

Sociální rehabilitace v Centru Paraple je komplexní systém péče, pomoci, podpory a terapeutické spolupráce s člověkem, u kterého kromě poškození míchy došlo také k poškození standardní kvality jeho života, přičemž standard chápeme jako velice individuální záležitost.  U lidí, jejichž primární znevýhodnění je zdravotního charakteru, navazuje sociální rehabilitace většinou na rehabilitaci léčebnou. A na tom se dá docela dobře ilustrovat, co to ta sociální rehabilitace vlastně je. Zatímco v léčebné rehabilitaci je hlavním cílem úplné vyléčení nebo alespoň zmírnění zdravotního poškození, v rehabilitaci sociální je hlavní metou přijetí života s handicapem a hledání cest a vyrovnávacích mechanismů ke kvalitnímu prožívání takového života. Zatímco tedy u pacientů ve zdravotnických zařízeních typu rehabilitačního ústavu bývá cvičení s fyzioterapeutem hlavním účelem jejich pobytu, v rámci sociální rehabilitace může být cvičení s fyzioterapeutem jedním z prostředků k naplňování vyšších socializačních cílů, jako je třeba zaměstnání, navázání partnerského vztahu, osamostatnění se od rodičů, uspokojivé trávení volného času, vytváření pozitivního vztahu ke svému tělu a k sobě samému.

Pomáháme vozíčkářům

Pomáháme vozíčkářům

Díky vaší pomoci pomáháme klietnům zapojit se do života každý den.

Na co přispíváte? Chci darovat

vystrihovanka.jpg

Hlavní partneři

Více o našich partnerech