Sociální rehabilitace

Poslání služby

Posláním služby je pomáhat lidem po náhle vzniklém poškození míchy ve věku od 16 let žijícím na území České republiky uskutečnit změnu ve svém dosavadním fungování a nastavení tak, aby se v jejich životě vyrovnaly příležitosti běžné pro jejich vrstevníky bez znevýhodnění, a to posílením k tomu nezbytných schopností a dovedností.

Podmínky poskytování služby

Služba je poskytována pouze pobytovou formou v rozsahu 3 týdnů a může ji využít člověk s náhle vzniklým poškozením míchy, který se aktuálně nachází v nepříznivé sociální situaci. Zda se jedná o okolnosti, na které umí naše služba reagovat, posuzuje sociální pracovník prostřednictvím jednání se zájemcem. Samotný fakt zdravotního znevýhodnění v podobě míšní léze neznamená automatický důvod k využití sociální služby Sociální rehabilitace.
Komu jsou služby určeny.

Chci službu využít

Pro bližší informace o službě kontaktujte sociální pracovníky. Informace podáváme telefonicky, e-mailem, dopisem nebo po předchozí domluvě osobně.
Pro vyjádření zájmu o poskytnutí služby zašlete vyplněnou žádost a odbornou lékařskou zprávu (elektronickou nebo klasickou poštou). Dle lékařské zprávy budeme moci posoudit, zda spadáte do cílové skupiny osob ochrnutých po poškození míchy.

Co bude následovat

Bude vás kontaktovat sociální pracovník, aby s vámi uskutečnil rozhovor, jehož účelem je posoudit, zda splňujete všechny podmínky pro poskytnutí služby z pohledu nepříznivé sociální situace. Pro hlubší pochopení vaší situace, preferujeme osobní schůzku ve vašem přirozeném prostředí nebo v prostorách Centra Paraple. Pokud není osobní setkání možné (např. z důvodu velké dojezdové vzdálenosti, potíží s dopravou apod.), sociální pracovník s vámi uskuteční skype hovor, případně klasický telefonní hovor. U osob se sníženou hlasovou intenzitou lze využít chatový či mailový dialog.
Pokud je kapacita služby aktuálně naplněná, jste zařazeni do registru čekatelů (tzv. pořadník). V následujících dnech se s Vámi spojí koordinátor pobytů, abyste společně sjednali termín služby. Vycházíme z předpokladu, že se na nás obracíte ve chvíli, kdy službu skutečně potřebujete využít, proto nabízíme nejbližší možný termín dle volné kapacity.
Je možné, že se tíživá situace netýká přímo vás, ale vašeho blízkého. Sociální pracovníci vám rádi poskytnou potřebné informace o službě, které můžete svému blízkému zprostředkovat, ale aby bylo možné dobře zmapovat aktuální okolnosti nepříznivé sociální situace a zodpovědně posoudit, zda na ně umí naše služba reagovat, sociální pracovník bude potřebovat mluvit přímo také s budoucím klientem služby. Protože taková životní situace bývá náročná pro celou rodinu a osoby blízké, nabízíme podporu v rámci sociální služby Odborné poradenství i jim.  

Jak služba probíhá

Na začátku služby se s vámi setká malý tým odborníků, s nimiž budete v průběhu doby vašeho pobytu dále spolupracovat. Účelem tohoto setkání je seznámit se a dozvědět, jak se vám žije a daří a proč za námi přijíždíte. Se sociálním pracovníkem pak budete mluvit také o tom, jaké je vaše aktuální očekávání a jaké jsou možnosti naší služby. Na základě tohoto rozhovoru s vámi uzavřeme smlouvu o službě, jejíž součástí bude také dohoda o cíli naší spolupráce, ze které vyjde individuální plán, kterým se bude služba řídit. Plán budeme průběžně diskutovat a aktualizovat.
Pokud bude dohodnutý cíl služby vyžadovat i vstup fyzioterapeuta a ergoterapeuta, uvidíte se první den služby také s rehabilitačním lékařem.
Abychom věděli, kdy potřebujete osobní asistenci nebo zdravotní ošetření, proběhne s vámi v počátku služby též rozhovor k sestavení plánu péče.
A služba může začít.

Průběh služby se odvíjí od domluvených cílů spolupráce, na jejichž naplnění se podílí již zmíněný multidisciplinární tým dle svých odborných pohledů a zkušeností. Nejčastěji se služba soustředí na tyto oblasti:

 • orientace a adaptace v nové náročné životní situaci
 • zvyšování fyzického potenciálu a udržení kondice pro dosažení maximální možné míry soběstačnosti
 • nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy (hygiena, přesuny, oblékání, stravování, pohyb na vozíku, funkční úchop, ovládání PC a kompenzačních pomůcek)
 • zácvik osobních asistentů a pečujících osob
 • orientace v systému sociálního zabezpečení - využití příspěvků a dávek (invalidní důchod, příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením, hmotná nouze apod.)
 • zmapování, zajištění a nastavení podpůrné sítě sociálních služeb
 • výběr vhodných kompenzačních pomůcek
 • doprava
 • bydlení
 • vzdělání, rekvalifikace, zaměstnání
 • seberealizace ve volném čase
 • hledání a výběr vhodné pohybové aktivity, sportu dle svých stávajících možností
 • návrat autonomie v systému rodiny a komunity 
 • práce s bolestí a novým tělesným schématem
 • práce se vztahem k sobě samému
 • stabilizace zdravotního stavu a prevence zdravotních komplikací

Kromě individuálně vedených terapií, probíhají některé aktivity i skupinově. Všichni klienti ve službě se pravidelně setkávají každý den na rozcvičce, aby společně přivítali den a rozhýbali se. Dalším momentem pravidelného skupinového setkání je Suterén, který probíhá 2x týdně, a jehož účelem je se vidět, pobýt spolu, mít možnost sdílet svoje zkušenosti, postřehy, prožitky…

Jak vše začalo, tak to také končí. V závěru služby se opět setkáváte s malým týmem lidí, kteří s vámi v průběhu služby intenzivně spolupracovali. Budete si povídat o tom, jaká pro vás služba byla, co se podařilo, co ne, s čím odjíždíte, jaké máte další plány…

 

Jak pracujeme

Ceník

Služba je poskytována za finanční spoluúčasti klienta v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o sociálních službách.

 • ubytování: 210 Kč/den
 • stravování: 170 Kč/den (40 Kč snídaně, 70 Kč oběd vč. polévky, 60 Kč večeře)
 • úkony související s pomocí při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek k osobní hygieně - 120 Kč/hod.
 • dále poskytujeme také fakultativní a doplňkové služby

 

Pomáháme vozíčkářům

Pomáháme vozíčkářům

Díky vaší pomoci pomáháme klietnům zapojit se do života každý den.

Na co přispíváte? Chci darovat

vystrihovanka.jpg

Hlavní partneři

Více o našich partnerech