Ergoterapie

Cílem ergoterapie je podporovat zdraví a duševní pohodu klienta prostřednictvím smysluplné aktivity/zaměstnávání. Pomáhat v rozvoji schopností, které se uplatňují při zvládání sebeobsluhy, pracovních činností a aktivit volného času. Umožnit klientovi naplnění její/jeho sociální role. Napomáhat k plnému začlenění klienta do společnosti. Posilovat klienta v udržení, obnovení či získání kompetencí potřebných pro plánování a realizaci jejích každodenních činností v interakci s prostředím (zvládání nároků jak sociálního, tak i fyzického prostředí). Na naplňování cíle ergoterapie se aktivně podílí ergoterapeuti a instruktorem soběstačnosti. Tým ergoterapie je součástí multidisciplinárního týmu.

ergo_1.JPG

Formy ergoterapie

Ergoterapie v Centru Paraple probíhá individuální i skupinovou formou podle přání a potřeb klientů a na základě indikace ergoterapeuta. 

 • nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy
 • trénink funkčních úchopů
 • výběr a nastavení vhodných kompenzačních pomůcek (seznam spolupracujících firem dodávajících kompenzační pomůcky)
 • zácvik rodinného příslušníka či asistenta
 • poradenství a edukace
 • ergonomie práce a pracovního místa
 • nácvik modelových činností
 • nácvik a volba aktivit volného času
 • skupinové sociálně rehabilitační aktivity (vaření, návštěva kulturní akce, pohyb v exteriéru, výtvarné aktivity),
 • termoterapie

Metody a principy, které k dosažení cílů ergoterapeut využívá

 • Bobath koncept
 • SET koncept (cvičení v závěsech Redcord)
 • Spiraldynamik koncept
 • Synergická reflexní terapie
 • PANat koncept
 • Mirror therapy
 • přístup STEPS
 • Bazální stimulace
 • Kinestetická mobilita
 • Kinesiotaping
Iva Hradilová
vedoucí úseku ergoterapie
274 001 312, 325 Detail
Jana Bali Šoltésová
ergoterapeut
274 001 325 Detail
Zuzana Gregorová
ergoterapeut
274 001 325 Detail
Šárka Jelínková
ergoterapeut
274 001 325 Detail
Barbora Rusínová
ergoterapeut
274 001 325 Detail
Pomáháme vozíčkářům

Pomáháme vozíčkářům

Díky vaší pomoci pomáháme klietnům zapojit se do života každý den.

Na co přispíváte? Chci darovat

vystrihovanka.jpg

Hlavní partneři

Více o našich partnerech