Ergoterapie

Cílem ergoterapie je podporovat zdraví a duševní pohodu klienta prostřednictvím smysluplné aktivity/zaměstnávání. Pomáhat v rozvoji schopností, které se uplatňují při zvládání sebeobsluhy, pracovních činností a aktivit volného času. Umožnit klientovi naplnění její/jeho sociální role. Napomáhat k plnému začlenění klienta do společnosti. Posilovat klienta v udržení, obnovení či získání kompetencí potřebných pro plánování a realizaci jejích každodenních činností v interakci s prostředím (zvládání nároků jak sociálního, tak i fyzického prostředí). Na naplňování cíle ergoterapie se aktivně podílí ergoterapeuti a instruktorem soběstačnosti. Tým ergoterapie je součástí multidisciplinárního týmu.

ergo_1.JPG

Formy ergoterapie

Ergoterapie v Centru Paraple probíhá individuální i skupinovou formou podle přání a potřeb klientů a na základě indikace ergoterapeuta. 

 • nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy
 • trénink funkčních úchopů
 • výběr a nastavení vhodných kompenzačních pomůcek
 • zácvik rodinného příslušníka či asistenta
 • poradenství a edukace
 • ergonomie práce a pracovního místa
 • nácvik modelových činností
 • nácvik a volba aktivit volného času
 • skupinové sociálně rehabilitační aktivity (vaření, návštěva kulturní akce, pohyb v exteriéru, výtvarné aktivity),
 • termoterapie

Metody a principy, které k dosažení cílů ergoterapeut využívá

 

 • Bobath koncept
 • SET koncept (cvičení v závěsech Redcord)
 • Spiraldynamik koncept
 • Synergická reflexní terapie
 • PANat koncept
 • Mirror therapy
 • přístup STEPS
 • Bazální stimulace
 • Kinestetická mobilita
 • Kinesiotaping
Žaneta Čížová
recepční
274 771 478 Detail
Kristýna Šafářová
recepční
274 771 478 Detail
Markéta Vernerová
recepční
274 771 478 Detail
Honza Dolínek
manažer fundraisingu
724 825 933 Detail
Daniela Hufová
produkční
274 001 321 Detail
Hana Matoušů
specialista marketingu a komunikace
274 001 321, 604 744 201 Detail
Nina Křehotová
koordinátor komunitních aktivit
777 980 386 Detail
Martin Amler
sociální pracovník
274 001 318 Detail
Magda Nováčková
psychoterapeutka
274 001 323 Detail
Jolana Šohájková
psycholožka
274 771 478 Detail
Iva Hradilová
vedoucí úseku ergoterapie
274 001 312, 325 Detail
Jana Bali Šoltésová
ergoterapeut
274 001 325 Detail
Zuzana Gregorová
ergoterapeut
274 001 325 Detail
Šárka Jelínková
ergoterapeut
274 001 325 Detail
Barbora Rusínová
ergoterapeut
274 001 325 Detail
Jiří Čeloud
instruktor nácviku soběstačnosti
274 771 478 Detail
Petr Hubalovský
instruktor nácviku soběstačnosti
274 001 312 Detail
Petra Dáňová
fyzioterapeut
274 001 311 Detail
Mária Repková
fyzioterapeutka
274 001 311 Detail
Alena Kozáková
všeobecná sestra
274 771 478 Detail
Lenka Kozárová
osobní asistent
274 771 478 Detail
Filip Forman
osobní asistent
274 771 478 Detail
Václav Němec
osobní asistent
274 771 478 Detail
Daniela Pajasová
servírka
274 001 310 Detail
Pomáháme vozíčkářům

Pomáháme vozíčkářům

Díky vaší pomoci pomáháme klietnům zapojit se do života každý den.

Na co přispíváte? Chci darovat

vystrihovanka.jpg

Hlavní partneři

Více o našich partnerech