Fyzioterapie

Cílem fyzioterapie je pomáhat udržet a zlepšovat fyzické a psychické zdraví klienta. Poskytovat informace, rady a pomoc klientům, jejich rodinám a blízkým v oblasti fyzioterapie. Ve spolupráci s multidisciplinárním týmem se snaží o maximální návrat pohybových a dalších funkcí organismu a současně o minimalizaci následků neurologického poškození.

To zahrnuje trénink nových náhradních pohybových vzorů s využitím zbylého funkčního potenciálu klienta (reziduálního svalstva), návrh a využití kompenzačních pomůcek, stejně tak jako nastavení denního režimu pro vykonávání každodenních aktivit. Dále řeší nově vzniklé problémy a komplikace zdravotního stavu, upevňuje fyzický potenciál klienta a doporučuje strategie k udržení fyzické kondice a zvládnutí každodenní fyzické a psychické zátěže.

Kontroluje pohybové stereotypy – formy sebeobsluhy, zvyky, rekreační aktivity, pracovní činnost a sport – jako prevenci vzniku komplikací. Součástí terapie je motivace klienta k pohybovým aktivitám, odpovědnosti za svůj zdravotní stav a zlepšení kvality života.

fyzio.JPG

Formy fyzioterapie

Fyzioterapie v Centru Paraple probíhá individuálně či skupinově. Individuální forma fyzioterapie probíhá dle zakázek klientů, na základě indikace lékaře a fyzioterapeuta. Skupinová terapie je realizována formou ranních rozcviček a skupinových cvičení. V rámci Individuálních lekcí se fyzioterapeuti zaměřují na:

 • zvyšování a udržení fyzické kondice
 • zlepšení respiračních funkcí
 • snížení a eliminaci aktuální bolesti
 • strategie snížení neuropatických bolestí a spasticity
 • prevenci dekubitů
 • udržení fyziologických kloubních rozsahů (prevence kontraktur, rigidity)
 • prevenci artrotických změn
 • nácvik reaktibility (dynamická rovnováha)
 • zlepšení stereognozie (vnímání vlastního těla v prostoru)
 • poradenství při výběru kompenzačních pomůcek
 • poradenství a edukaci klienta
 • zácvik rodinného příslušníka, terapeuta, či asistenta

Metody a principy, které k dosažení cílů fyzioterapeut využívá

 • Aquaterapie – Watsu, Halliwick
 • Flowin
 • Fyzikální terapie:
  • Mechanoterapie - vertikalizace na stavěcím stole a stojanu, motomed, přístrojová lymfatická masáž, ultrazvuk, bradlový chodník
  • Elektroterapie - magnetoterapie, rebox, elektroléčba
  • Fototerapie – laser, biolampa
  • Termoterapie a hydroterapie – zábaly, obklady a vířivá lázeň pro horní končetiny
 • Kinesiotaping
 • Měkké a mobilizační techniky
 • Metody na neurofyziologickém podkladu:
  • Akrální koaktivační terapie
  • Bazální posturální program
  • Bobath koncept
  • Brunkow
  • Dynamická neuromuskulární stabilizace
  • Klappovo lezení
  • Proprioceptivní nervosvalová facilitace
  • Senzomotorická stimulace
  • Spiraldynamik koncept
  • Schroth metoda
  • Vojtova reflexní lokomoce
 • SET koncept (cvičení v závěsech Redcord)
 • Reflexní a léčebné masáže
 • Respirační fyzioterapie
Pomáháme vozíčkářům

Pomáháme vozíčkářům

Díky vaší pomoci pomáháme klietnům zapojit se do života každý den.

Na co přispíváte? Chci darovat

vystrihovanka.jpg

Hlavní partneři

Více o našich partnerech