Jak pracujeme

V Centru Paraple vycházíme z přesvědčení, že člověk s poškozením míchy může za využití vhodných kompenzačních mechanismů žít dál svůj život svobodně a naplněně, v novém těle s novými schopnostmi a v nové životní situaci. Kromě odborného know-how, pracujeme především s důvěrou v sílu, schopnost a odpovědnost našich klientů.

Metodická východiska 

  • case management, aneb koordinovaná týmová spolupráce při řešení klientových problémů (projektů) a poskytnutí podpory na cestě k jejich realizaci
  • celostní přístup k životnímu příběhu klienta (bio-psycho-socio-spirituální pohled na člověka)
  • lidský vztah jako součást profese -profesionálně pojímaný lidský vztah mezi klientem a terapeutem jako základní pracovní nástroj
  • provázení – poskytujeme dlouhodobou podporu v náročné životní situaci s respektem k právu na přiměřené riziko a rozhodnutí klienta. 

Sociální rehabilitace v Centrum Paraple je komplexně propracovaný systém péče, pomoci, podpory a terapeutického působení multidisciplinárního týmu, jehož členové užívají při práci s klienty metody dle svého profesionálního uvážení a odbornosti.

Součástí komplexní služby Sociální rehabilitace je Suterén – skupinová aktivita pro všechny klienty, kteří aktuálně čerpají pobytovou službu. Smyslem Suterénu je pravidelně se potkat, vidět se, být spolu … Mít možnost se vzájemně přiblížit, zjistit a sdílet, co nás spojuje - ať už se jedná o zájmy a radosti, ale i nepříjemnosti a těžkosti.

Pomáháme vozíčkářům

Pomáháme vozíčkářům

Díky vaší pomoci pomáháme klietnům zapojit se do života každý den.

Na co přispíváte? Chci darovat

vystrihovanka.jpg

Hlavní partneři

Více o našich partnerech