Odborné sociální poradenství

Služba je určena lidem od 16 let žijícím na území České republiky, kteří ve svém životě v důsledku náhle vzniklého poškození míchy nemohou žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky bez znevýhodnění s ohledem na svou individualitu, a to nejméně v jedné z těchto oblastí:

  • péče o vlastní osobu v oblasti hygieny, oblékání, pohybu a stravování
  • péče o své fyzické a psychické zdraví
  • vztah k sobě
  • zajištění bydlení a péče o svou domácnost
  • zaměstnání nebo příprava na ně
  • trávení volného času
  • společenské kontakty
  • vztahy s druhými lidmi
  • finanční zajištění, hospodaření s vlastním majetkem a s penězi
  • vyřizování osobních záležitostí, například v obchodech, na úřadech, u lékaře

protože pro řešení své situace nemají potřebné informace.

Služba není určena lidem s vrozeným a/nebo degenerativním onemocněním míchy a těm, kteří k dorozumívání a orientaci potřebují specializovanou odbornou podporu (například lidé se středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení) a u kterých převládá klinický obraz poškození mozku.

Pomáháme vozíčkářům

Pomáháme vozíčkářům

Díky vaší pomoci pomáháme klietnům zapojit se do života každý den.

Na co přispíváte? Chci darovat

vystrihovanka.jpg

Hlavní partneři

Více o našich partnerech