Služba je určena lidem od 16 let žijícím na území České republiky, kteří v důsledku náhle vzniklého poškození míchy potřebují k naplnění svých potřeb pomoc další fyzické osoby, a to při péči o vlastní osobu v oblasti hygieny, oblékání, pohybu a stravování, případně v některé z těchto dalších oblastí:

  • péče o své fyzické a psychické zdraví,
  • vztah k sobě,
  • zajištění bydlení a péče o svou domácnost,
  • zaměstnání nebo příprava na ně,
  • trávení volného času,
  • společenské kontakty,
  • vztahy s druhými lidmi,
  • finanční zajištění, hospodaření s vlastním majetkem a s penězi,
  • vyřizování osobních záležitostí, například v obchodech, na úřadech, u lékaře.

Služba je poskytována po dobu, kdy pečující fyzická osoba z přirozeného sociálního prostředí potřebuje nezbytný odpočinek (od 2 dnů do 4 týdnů s možností prodloužení na maximálně 6 týdnů).

Služba není určena lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje intenzivní lékařskou péči a lidem s vrozeným a/nebo degenerativním onemocněním míchy a těm, kteří k dorozumívání a orientaci potřebují specializovanou odbornou podporu (například lidé se středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení) a u kterých převládá klinický obraz poškození mozku.

Pomáháme vozíčkářům

Pomáháme vozíčkářům

Díky vaší pomoci pomáháme klietnům zapojit se do života každý den.

Na co přispíváte? Chci darovat

vystrihovanka.jpg

Hlavní partneři

Více o našich partnerech