Sociální rehabilitace 

Službu může využít člověk, který:
1. má náhle vzniklé poškození míchy
2. je ve věku 16 – nekonečno let
3. žije na území České republiky
4. nemůže žít způsobem života běžným pro jeho vrstevníky bez znevýhodnění s ohledem na svou individualitu, alespoň v jedné z těchto oblastí:

  • péče o vlastní osobu v oblasti hygieny, oblékání, pohybu a stravování
  • péče o své fyzické a psychické zdraví
  • vztah k sobě
  • zajištění bydlení a péče o svou domácnost
  • zaměstnání nebo příprava na ně
  • trávení volného času
  • společenské kontakty
  • vztahy s druhými lidmi
  • finanční zajištění, hospodaření s vlastním majetkem a s penězi
  • vyřizování osobních záležitostí, například v obchodech, na úřadech, u lékaře

protože v důsledku uvedeného znevýhodnění mají změněnou kvalitu potřebných schopností a dovedností

V případě oblasti „péče o své fyzické a psychické zdraví“ je podmínkou poskytnutí služby přítomnost obtíží ještě nejméně v jedné další oblasti.

Služba je určena lidem, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný a nevyžaduje intenzivní lékařskou péči.

Služba není určena lidem s vrozeným a/nebo degenerativním onemocněním míchy a těm, kteří k dorozumívání a orientaci potřebují specializovanou odbornou podporu (například lidé se středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení) a u kterých převládá klinický obraz poškození mozku.

Kapacita služby je 20 míst.

Pomáháme vozíčkářům

Pomáháme vozíčkářům

Díky vaší pomoci pomáháme klietnům zapojit se do života každý den.

Na co přispíváte? Chci darovat

vystrihovanka.jpg

Hlavní partneři

Více o našich partnerech