Alena Kábrtová

konzultant

Alena vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dlouho pracovala jako klinický psycholog - na Klinice rehabilitačního lékařství FVL UK a v RÚ v Kladrubech.
Od roku 1983 pořádala setkání lidí s poškozením míchy zaměřená na vzájemnou podporu, sdílení zkušeností, získávání informací a psychoterapeutickou podporu. A tato oblast se stala jejím životním, nejen pracovním, tématem.
V roce 1990 iniciovala s přáteli na vozíku vznik občanského sdružení Svaz paraplegiků a podílela se na jeho založení. Od roku 1990 do roku 2010 (s výjimkou 1 volebního období, kdy nekandidovala) dobrovolně působila jako členka předsednictva Svazu paraplegiků.
V roce 1994 spoluzakládala Centrum Paraple a v letech 1994 – 2013 byla jeho ředitelkou. Současně vedla oddělení psychologie a oddělení PR a fundraisingu. Paraple provázela také transformací v samostatný právní subjekt - obecně prospěšnou společnost, v roce 2010.
V roce 2013 se rozhodla toto pro sebe i svého manžela (Ing. Bohumil Kábrt od roku 1994 zajišťoval technický a zpočátku i ekonomický provoz centra, dvě dostavby budovy a další) náročné období ukončit.
Při nástupu Davida Lukeše do funkce ředitele Centra Paraple v březnu 2016 nabídla pomoc a spolupráci v oblasti PR, fundraisingu a komunikace po dobu, než se činnost oddělení i personální složení stabilizuje.
Od 1. 1. 2018 spolupracuje s Centrem Paraple jako odborný konzultant. Centrum Paraple, jeho klienti a lidé kolem něj jsou stále její srdeční záležitostí.

Pomáháme vozíčkářům

Pomáháme vozíčkářům

Díky vaší pomoci pomáháme klietnům zapojit se do života každý den.

Na co přispíváte? Chci darovat

vystrihovanka.jpg

Hlavní partneři

Více o našich partnerech