Anežka Beranová

metodik kvality sociálních služeb

Anežka vystudovala obor Speciální pedagogika na Univerzitě Karlově a od roku 2010 působí v Centru Paraple v různých pozicích. Nejdelší údobí se zde věnovala sociální práci, na které ji nejvíc baví její rozmanitost. Má ráda lidi a jejich příběhy, naplňuje ji být svědkem a pomocníkem člověku na cestě ke kontaktování a (znovu)objevování jeho vnitřní síly a potenciálu.
Absolvovala pětiletý psychoterapeutický (psychodynamicky orientovaný) výcvik SUR a v psychoterapii se dále vzdělává, což také ovlivňuje její práci a způsob uvažování. Cítí se být spíš sociálním pracovníkem – průvodcem, než sociálním pracovníkem – poradcem.
Aktuálně je na rodičovské dovolené (což je mimochodem, jak říká, další dost zásadní sebezkušenostní výcvik), ale s Centrem Paraple je stále v kontaktu, a to v roli metodika kvality sociálních služeb a coby terapeut pro šestičlennou dlouhodobou podpůrnou psychoterapeutickou skupinu Suterén.
Má ráda knížky, filmy, živou muziku a rajskou. Voní jí hlína a les po dešti. 

Pomáháme vozíčkářům

Pomáháme vozíčkářům

Díky vaší pomoci pomáháme klietnům zapojit se do života každý den.

Na co přispíváte? Chci darovat

vystrihovanka.jpg

Hlavní partneři

Více o našich partnerech