Bohumil Kábrt

technik pomůcek

Bohouš vystudoval  VUT v Brně, fakultu elektrotechnickou. V roce 1977 utrpěl při absolvování vojenské služby úraz páteře s následným ochrnutím dolních končetin.
Byl u vzniku  celé řady  aktivit vozíčkářů - založil Ratibořický pojezd, v roce 1990 spoluzakládal Svaz paraplegiků a působil v něm až do roku 2010 jako jednatel, organizoval soutěže  stolních tenistů, byl  také předsedou Sportovního klubu vozíčkářů Praha.
Od roku 1996 pracoval v Centru Paraple částečně jako ekonom, vedoucí údržby a jako technický správce budovy koordinoval práce při přestavbě a přístavbě Centra Paraple.
S manželkou se ve volném čase stará o chalupu a zahradu, rád si zahraje stolní tenis a chodí s fenkou Bety na procházky.

Pomáháme vozíčkářům

Pomáháme vozíčkářům

Díky vaší pomoci pomáháme klietnům zapojit se do života každý den.

Na co přispíváte? Chci darovat

vystrihovanka.jpg

Hlavní partneři

Více o našich partnerech