Magda Nováčková

psychoterapeutka

Magda nejprve vystudovala pedagogické obory na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích - předškolní a volnočasovou pedagogiku. Při škole začala působit jako lektorka primární prevence rizikového chování, kde se zaměřovala hlavně na osobnostní rozvoj žáků a studentů. Zde zjistila, že pokud chce rozvíjet druhé, musí rozvíjet především sama sebe a tak tedy začala její cesta směřující k psychoterapii.
Nejprve se zúčastnila několika dlouhodobých sebezkušenostních kurzů, poté začala sama docházet na seberozvojovou terapii a následně nastoupila do psychoterapeutického výcviku v Institutu skupinové terapie v Praze. Tento výcvik je zaměřen na integrativní psychoterapii, základní metodologii přejímá z Gestalt terapie.
V profesní oblasti se pak ve školství věnovala problematickým jedincům a skupinám, rozvoji pedagogických týmů, certifikaci programů primární prevence. Dále vzdělává pracovníky v pomáhajících profesích v tématech komunikace, práce se skupinou, psychohygiena a má svou soukromou psychoterapeutickou praxi.
Do Centra Paraple se dostala na začátku roku 2017. Pracuje zde na 0,8 úvazku a práce s klienty i kolegy ji naplňuje.
Má ráda ochotnické divadlo, kočku Libušku, přírodu, cestování a humor.
"Umění života spočívá v uvědomění krásy všedního dne.“

Pomáháme vozíčkářům

Pomáháme vozíčkářům

Díky vaší pomoci pomáháme klietnům zapojit se do života každý den.

Na co přispíváte? Chci darovat

vystrihovanka.jpg

Hlavní partneři

Více o našich partnerech