Orgány společnosti

Ředitel (statutární zástupce)

Správní rada

  • Ing. Robert Bárta
  • prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
  • MUDr. Jiří Kříž, Ph.D. (místopředseda)
  • Ing. Monika Marečková
  • Ing. Marcel Soural
  • JUDr. František Vyskočil, Ph.D. (předseda)

Dozorčí rada

  • Mgr. Jiří Pácal (předseda)
  • prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
  • Ing. Jan Sadil
Pomáháme vozíčkářům

Pomáháme vozíčkářům

Díky vaší pomoci pomáháme klietnům zapojit se do života každý den.

Na co přispíváte? Chci darovat

vystrihovanka.jpg

Hlavní partneři

Více o našich partnerech