Proč a komu poskytujeme naše služby

S našimi klienty na sociálně rehabilitačních pobytech a při ambulantních návštěvách v Centru, na sportovních a mnoha dalších tematických pobytech a aktivitách, pracuje zkušený tým terapeutů a osobních asistentů. Hledají společně způsoby zvládnutí běžných činností na vozíku, zkoušejí nové sporty a aktivity, řeší sociální situaci a pracují  s rodinou klienta, aby se s její podporou vrátil do každodenního života. Obětavě nám pomáhá mnoho dobrovolníků.
Usilujeme také o získání větší podpory a porozumění veřejnosti pro situaci a potřeby lidí na vozíku.
Centrum Paraple pomáhá lidem, kteří v průběhu života náhle ochrnuli po úrazu páteře s poraněním míchy nebo v důsledku onemocnění  - nádoru v míšním kanálu, zánětu míchy apod. Většina z našich klientů musí k pohybu již trvale používat vozík. Naše možnosti nám dovolují pomáhat lidem od 16 let věku, žijícím na území České republiky a jejich rodinám.
Lidé v Centru Paraple věří, že člověk s poškozením míchy může dál žít svůj život, hledat jeho smysl a usilovat o jeho naplnění. Každému, kdo se na nás v takové situaci obrátí, poskytujeme pomoc při vytváření plánu dalšího života a rozvíjení předpokladů k němu.
Centrum Paraple svým klientům nabízí informace, poradenství a sociálně rehabilitační pobyty nebo. S klienty pracuje zkušený tým terapeutů – sociální pracovníci, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, psychologové, pohyboví terapeuti, lékař, instruktoři na vozíku, zdravotní sestry, osobní asistenti a další. Nabízíme program Zdravý životní styl, Máma-táta na vozíku, vzdělávací programy a mnoho dalšího. V Praze i na jiných místech republiky pořádáme několikadenní sportovní kurzy.
Usilujeme také o získání větší podpory a porozumění veřejnosti pro situaci a potřeby lidí na vozíku. Využíváme k tomu své komunikační kanály, média a veřejné akce, které pořádáme.

 

Pomáháme vozíčkářům

Pomáháme vozíčkářům

Díky vaší pomoci pomáháme klietnům zapojit se do života každý den.

Na co přispíváte? Chci darovat

vystrihovanka.jpg

Hlavní partneři

Více o našich partnerech