AKTUALITY

Chirurgická rekonstrukce horních končetin opět v Parapleti

26. října 2018 Chirurgická rekonstrukce horních končetin opět v Parapleti

V září jsme uspořádali zajímavý a opět otevřený seminář o možnostech chirurgické rekonstrukce horních končetin u tetraplegiků, což je téma, kterým se v Parapleti dlouhodobě zabýváme.

Potěšil nás zájem, který o něj byl. Jen terapeutů z různých pracovišť se zúčastnilo 38.

Kolegové si odnesli informace jak o chirurgických možnostech řešení „tetraplegické“ ruky, tak i o důležitosti a podobě následné rehabilitace, která je pro obnovu pohybu horní končetiny nezbytná.

První část programu byla určená převážně pro terapeuty, ale součástí dne byl i kazuistický workshop a individuální konzultace, oboje určené pro klienty.

Úvodní příspěvek týkající se vývoje rehabilitace operované tetraplegické ruky ve světě připravila Zuzana Gregorová.
Na ní plynule navázala Zdeňka Faltýnková, která všem nabídla vhled do historie šlachových transferů u tetraplegiků v České republice. Navíc přinesla zamyšlení i nad chirurgií nohy, konkrétně zákroky pro zlepšení postavení, které mohou přispět k vylepšení ergonomie postury sedu ve vozíku a snížit tak vznik dalších obtíží.
Následoval příspěvek primáře Igora Čižmáře o chirurgické rehabilitaci tetraplegické ruky dle typu zákroku. Prezentoval příklady operačních zákroků a velmi trpělivě reagoval na dotazy.
Blok určený pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty zakončily dvě prezentace týkající se hodnotících nástrojů, testových metod a obecných doporučení rehabilitačních postupů pro dosažení požadovaných výsledků, které zpracovala a představila opět Zuzana Gregorová.

Poté následoval kazuistický workshop, na kterém své zkušenosti sdílelo a na dotazy terapeutů, ale již i dalších klientů, odpovídalo sedm lidí, kteří zákrok a rehabilitaci v minulosti absolvovali.

Po jeho skončení proběhla ještě poradna docenta Igora Čižmáře. Navštívilo jí celkem šest potenciálních zájemců o zákrok.

Zvláštní poděkování patří Zdeňce Faltýnkové z České asociace paraplegiků a Igoru Čižmářovi z IC Kliniky Brno, kteří se této problematice věnují již více jak 18 let.

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat