AKTUALITY

Máme nový web

14. listopadu 2018 Máme nový web

V nadpisu parafrázujeme slavné vatikánské zvolání „habemus papam“, protože my máme od listopadu nový web a otevřeně řečeno, bylo na něm práce jako na kostele (a ještě bude).

Velké poděkování patří samozřejmě našim kolegům ze společnosti VIZUS.CZ, kteří s námi od jara 2018 na novém webu spolupracují. Hodiny a hodiny své práce a know how darovali a darují ze svého rozhodnutí podpořit Centrum Paraple svým skvělým produktem, jímž je redakční systém, kteří před lety sami vyvinuli a který je uživatelsky velmi příjemný, což v Parapleti velmi oceňujeme a nejsme sami. Vizus svým řešením podpořil v minulosti mnoho českých neziskových webů namátkou: Nadace rozvoje občanské společnosti, Charita České republiky, Proxima Sociale, Pomozte dětem a další.

„Přesně takto si spolupráci mezi IT firmou a neziskovkou při tvorbě webu představuji. Kolegové nám naslouchají a respektují naše potřeby a sami kreativně přicházejí s nápady a inovacemi, na které můžeme efektivně zareagovat,“ poděkoval při jednom s pracovních setkání ředitele Paraplete David Lukeš.

Nový web měl především zpřehlednit svou strukturou mnoho informací, které Paraple svým klientům, dárcům a široké veřejnosti nabízí. Chceme a potřebujeme, aby každý svou informaci, kterou hledá, našel rychle a neztratil se při tom v bludišti odkazů, stránek, menu a podmenu. Obsahově nový web nabízí 5 základních částí: PARAPLE, informace o obecně prospěšné společnosti, její struktuře, historii, členech správní a dozorčí rady, ale také aktuality a akce, které se „Pod Parapletem“ konají každý den. SLUŽBY je samostatná část, které detailně a přehledně popisuje celou sociální rehabilitaci a její pobytovou i ambulantní část, včetně poradenství. ZKUŠENOSTI přináší a přinesou celou řadu důležitých textů z celé oblasti spinální problematiky a často půjde o informace překračující běžnou agendu Centra Paraple. PŘÍBĚHY lidí jsou nedílnou součástí Paraplete od jeho vzniku. Samozřejmě pokračuje seriál Humans of Paraple a také rozhovory s osobnostmi v Centru Paraple nebo jeho bezprostředním okolí. PODPOŘTE NÁS je poslední a velmi důležitá část pro každého, kdo chce a může Paraple podpořit penězi, věcným darem nebo jako dobrovolník. Pro dárce je k dispozici zbrusu nová platební brána a tak podpořit Paraple už nemůže být snadnější.

Graficky se také web podařilo přiblížit novému vizuálu včetně ilustrací Michala Bačáka a kromě základní barevnosti červené, bílé a černošedé jsme podobně jako v případě Magazínu Paraple vsadili na větší pestrost, což web osvěžilo.

Novou verzi jsme spustili v listopadu před benefičním pořadem StarDance tančí pro Paraple, ale práce na webu kontinuálně pokračují dál. Přátelé z Vizus nám nabízí nové a nové možnosti jak se prezentovat na internetu a tak vám v následujících měsících představíme další funkce jako např. E-SHOP PARAPLE nebo proměněné microstránky: golfproparaple.cz, aukceproparaple.cz, stardanceproparaple.cz, behproparaple.cz, aukcnilahveproparaple.cz.

Budeme rádi, když si najdete čas na prolistování našich nových www stránek a samozřejmě ještě raději, když nám k nim pošlete jakýkoliv feedback na e-mail: _8Ek6-96LTCk8Zfd05pJ

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat