AKTUALITY

Neboj(me)te se vozíku

29. března 2018 Neboj(me)te se vozíku

Proč neumíme klientům doporučit odpovídající rehabilitaci v jejich regionu? Kde hledat kvalitní zaměstnance? Jak to, že se k nám dostávají klienti s nevhodnými kompenzačními pomůckami? Proč se veřejnost lidí na vozíku stále tak trochu bojí?

Tyto a ještě mnohem více otázek nás dlouhodobě trápí. Nejlepší a asi jedinou odpovědí, na kterou jsme přišli, je vzdělávání a osvěta.

Systém vzdělávání, praxí, stáží a exkurzí je jedna z věcí, na které můžeme být opravdu pyšní. Snažíme se jím pokrýt všechny věkové a zájmové skupiny – od předškolních dětí, až po odborné pracovníky.

Cílem našeho úsilí je zbavení ostychu z handicapu, předání více či méně odborných informací o životě lidí na vozíku – dětem, mládeži, rodinným příslušníkům, laické i odborné veřejnosti.
Věříme, že i tímto působením můžeme přeneseně dosáhnout usnadnění a pochopení života lidí s poškozením míchy.

Způsobů, jakými se o to snažíme je několik:

Centrum Paraple a exkurze

V našem kalendáři máme vyblokovány průměrně 3 termíny měsíčně pro setkání s dětmi, žáky a studenty různých stupňů škol.
Těmito akcemi jim chceme poskytnout informace o specificích života lidí a vozíku a druhotně působit jako preventisté.
Exkurze v Centru Paraple zajišťují zkušení instruktoři nácviku soběstačnosti, kteří jsou sami na vozíku a dokáží sdílet svůj osobní příběh a vést s dětmi a studenty interaktivní diskuzi.

nebojte_se_voziku_ms_1 nebojte_se_voziku_ms_3

nebojte_se_voziku_zs_1 nebojte_se_voziku_zs_2

Centrum Paraple a praxe

Různě dlouhé odborné praxe nabízíme studentům oborů fyzioterapie, ergoterapie, psychologie sociální práce a pohybové terapie. Praxí u nás procházejí také všeobecné sestry a medici.
Praxi jsme schopni zajistit i pro středoškolské studenty, převážně jí však využívají studenti vysokých škol.
Kromě dlouhodobých souvislých praxí zajišťujeme i praxe průběžné - přímo v Centru Paraple např. vyučujeme studenty oboru fyzioterapie z pražské FTVS.
Stejně tak naši zaměstnanci působí jako učitelé či hostující přednášející na různých fakultách.

Centrum Paraple a pořádání odborných kurzů, školení a stáží

V loňském roce jsme poprvé uspořádali ve spolupráci ze Spinální jednotkou Motol kurz Fyzioterapie spinálního pacienta. Cílem kurzu s odlehčeným podtitulem „Vozíku se nebojíme“ bylo seznámit fyzioterapeuty z jiných pracovišť s aplikací fyzioterapeutických technik na klienty s míšním poraněním. Kurz chceme pravidelně opakovat a doufáme, že jeho absolventi postupně vytvoří regionální sítě a klienti ze všech koutů republiky tak budou mít dostupnou kvalitní péči i ve svém okolí.
Odborné veřejnosti nabízíme semináře i na další témata cílená na lidi s míšním poškozením, na kterých spolupracujeme s kolegy z dalších pracovišť – namátkou třeba Chirurgická rekonstrukce tetraplegické ruky, Léčba spasticity apod.
Prostory Centra Parpale ale otevíráme i pro (převážně fyzioterapeutické) kurzy na obecnější témata, např. Stabilizace ramenního pletence, Terapie gastroezofageálního refluxu jícnu apod., v rámci kterých dochází, mimo jiné, i k navazování kontaktů s kolegy z ostatních pracovišť.
Dále také zaškolujeme rodinné příslušníky, osobní asistenty a pracovníky služby domácí péče ve specificích ošetřování a asistenční dopomoci lidem s míšním poškozením.

nebojte_se_voziku_vzd_1 nebojte_se_voziku_vzd_3

nebojte_se_voziku_vzd_2 nebojte_se_voziku_vzd_4

Centrum Paraple a účast na odborných přednáškách a konferencích

Pravidelně se účastníme a přednášíme na různých konferencích a odborných akcích. V loňském roce např. na  XII. Traumatologickém dni, X. Odborném setkání spinálních jednotek, Vinohradském odpoledni, VII. Mezinárodní konferenci zdraví a pohyb, Mezinárodní konferenci ISCOS v Dublinu a mnoha dalších.

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat