AKTUALITY

Podívejte se na záznam diskuse Občan a stát

16. září 2020
Podívejte se na záznam diskuse Občan a stát

Podívejte se na diskusi Nory Fridrichové s Robertem Baschem, Robertem Čásenským, Danou Drábovou, Petrem Herianem, Silvií Lauder, Klárou Laurenčíkovou, Davidem Lukešem, Luďkem Niedermayerem, Petrem Pavlem, Davidem Smoljakem, Petrem Šimíčkem a Petrem Třešňákem na téma Občan a stát, kterou pořádalo dne 10. 9. 2020 Centrum Paraple.

Zdeněk Svěrák v úvodu vysvětlil, proč se pořadatelství diskusního panelu Občan a stát ujalo právě Centrum Paraple: „Proč takovou debatu organizuje zrovna Centrum Paraple? Mohl by ji organizovat každý, protože úplně každého se ta témata týkají. Centrum Paraple si debatu vzalo pod patronát proto, že pečuje o znevýhodněné občany, o vozíčkáře s poškozením míchy. Znevýhodnění ale nemusí být spojeno jen se zdravotním stavem, může se týkat i něčeho jiného. S tím by si demokratická společnost u svých občanů měla umět poradit. Mám ale pocit, že jsme se ocitli v situaci, kdy naše demokracie je mírně řečeno bezradná. Jakoby zaskočená tím, že populismu se dostalo vlivem rozvoje moderních informačních technologií tak účinné zbraně, že ta demokracie je podle mě porouchaná. Byl bych rád, kdybych se během dnešní debaty dozvěděl, co s tím mám jako občan dělat.“

Děkujeme všem, kteří nám pomohli diskusi uskutečnit, vysílat a vyrobit záznam.

Občan a stát

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat