AKTUALITY

Školíme

28. února 2019 Školíme

V průběhu roku pravidelně předáváme naše zkušenosti dál. Ať už se jedná o výuku vysokoškolských studentů, zajištění stáží či exkurzí kolegů z jiných pracovišť či žáků a studentů mnoha oborů.
Většinou vše probíhá u nás v centru, ale v některých případech vyjíždíme i do terénu.
Nejinak je tomu i letos. Vybrali jsme 3 zajímavá školení, která jsme v lednu zajistili.

Peer mentoři

Poranění míchy je velkou životní změnou, která se netýká jen zdravotního stavu, ale i velkých změn v běžném životě. Už jen návrat do domácího prostředí je  obtížný. A někdy je navíc člověk na vozíku na řešení své situace sám.
Roky zkušeností potvrzují, že nejlepší podpora je podpora od člověka, který si stejnou zkušeností sám prošel. Proto Česká asociace paraplegiků (CZEPA) vyškolila tým pečlivě vybraných pracovníků – peer mentorů, mnohdy bývalých klientů Centra Paraple, kteří již nyní působí v regionech a podporují klienty v jejich domácím prostředí.

V lednu proběhlo v Parapleti společné setkání. Důvodem bylo vzájemné detailní poznání své činnosti, aby návaznost práce na ose Centrum Paraple – regiony byla co nejvíce plynulá a co nejvíce ku prospěchu klientům s míšním poškozením.
V dopoledních hodinách se peeři seznámili se službami Centra Paraple, hlavně s programem sociální rehabilitace. Odpolední část byla věnovaná představení činnosti jednotlivých úseků a společné diskuzí.

Každý turnus přichází do Centra Paraple jeden z peerů, který klientům činnost peer mentorů představí.
Více o programu peer mentoringu zde https://www.czepa.cz/cinnost/peer-mentoring/.

Sexuální asistenti

Se společností Freya dlouhodobě spolupracujme v oblasti zlepšení povědomí tabuizovaného tématu sexuality lidí s handicapem.
Jednou z významných aktivit Freyi je spuštění služby sexuální asistence. Ta funguje od podzimu 2015 a má za úkol pomáhat lidem s handicapem, osobám s duševním postižením, seniorům a seniorkám a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou a vztahy. Sexuální asistent/ka pomáhá jedincům, párům, ale i rodičům osob, které mají nějaké znevýhodnění či handicap. Sexuální asistence zahrnuje, mimo poradenství ve většině oblastí sexuality, navíc i sexuální interakce jako např. pomoc při masturbaci, pomoc postiženému páru při pohlavním styku, doteky, erotické masáže, pohlavní styk či další sexuální praktiky, na kterých se s klientem domluví.

Jedním ze způsobů naší spolupráce je i školení sexuálních asistentů a asistentek v oblasti mobility a přesunů. Uspořádali jsme školení pro 12 nových sexuálních asistentů, mezi kterými byli poprvé i 2 muži. Hlavním úkolem bylo naučit je praktické dovednosti v základní asistenci při prováděných přesunech a manipulaci s tělem. Mimo to měli asistenti možnost vyzkoušet si i manipulaci s tělem pro umožnění vhodných sexuálních poloh a řešení krizových situací, jako je například pád.

skoleni_freya

Personál Rehabilitační nemocnice Beroun

Tým ergoterapie se vydal školit také do Rehabilitační nemocnice Beroun. Hlavním důvodem byla podpora této nemocnice v práci s lidmi po poškození míchy.
Ne zřídka se totiž naši klienti setkávají s obavami zdravotnických zařízení je přijmout na rehabilitaci. A tyto obavy jsme se rozhodli rozptýlit.
Cílem bylo přiblížit specifika práce a asistence lidem po poškození míchy. V přesunech a mobilitě jsme vyškolili 16 osobních asistentů, asistentů fyzioterapeutů a fyzioterapeutů.
Celý den probíhal formou praktických nácviků, kdy si všichni účastníci vyzkoušeli různé typy přesunů, mobility a manipulace s nehybným klientem. Součástí školení byla i zkouška manipulace s vozíkem a řešení nenadálých situací.

skoleni_beroun

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat