AKTUALITY

Testování zaměstnanců a klientů vstupujících do Služby

30. května 2020
Testování zaměstnanců a klientů vstupujících do Služby

Centrum Paraple obnovilo svou pobytovou službu 11. 5. a v souvislosti s tímto krokem zavedla naše organizace testování zaměstnanců i klientů pro lepší ochranu všech, kteří čerpají i poskytují naše služby v samotném areálu.

Již dvakrát proběhlo testování zaměstnanců a jednou klientů, kteří přijeli na pobyt,  kapilárními rychlotesty. První testování nemělo žádný pozitivní výsledek, při druhém testování ukázaly rychlotesty pozitivní výsledek u dvou zaměstnanců, který byl následně vyloučen a zaměstnanci potvrzeni jako negativní testy stěry na přítomnost onemocnění COVID-19. Centrum Paraple zavedlo testování jako dobrovolnou iniciativu, ve které chceme pokračovat ještě minimálně do letních prázdnin, kdy bychom se rádi vrátili k pobytové sociální rehabilitaci v původní délce trvání, tedy třech týdnů. Centrum Paraple otevírá i další své služby, jako například posilovnu pro veřejnost, kavárnu pro pobytovou službu a ambulantní fyzioterapii a připravujeme i první letní akci v červenci na zahradě Centra Paraple. 

Souprava rychlého testu je určená pro testování protilátek, aby rychle identifikovala infikované a asymptomatických nosiče. Rychlotest je dále určen pro osoby, které onemocnění COVID-19 prodělali či se uzdravují. Osoba, která je stále aktivně nemocná má v krvi protilátky IgM i IgG, osoba, která se z COVID-19 onemocnění uzdravuje má v krvi již pouze protilátku IgG. V případě bezpříznakového onemocnění se hladiny testovaných protilátek dostanou na dostatečnou úroveň pro rychlo-testování až 5-7 dní po nakažení. Spolehlivý test je tedy možné provést až týden po posledním kontaktu. Je však třeba pamatovat na to, že u osoby bez příznaků výsledek spolehlivě informuje pouze o nakažení před týdnem, ale pokud jste se mezi tím před kratší dobou setkali s jiným zdrojem infekce a nakazili se, na toto vás již rychlo-test na rozdíl od laboratorního testu neupozorní.

Za rychlotesty děkujeme zdravotnímu odboru hlavního města Prahy. 

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat