V rámci třítýdenního sociálně-rehabilitačního pobytu v Centru Paraple běžně probíhají skupinová setkání na témata, která si volí sami klienti. Jde o běžná životní témata člověka s poraněním míchy týkající se například asistence, partnerských vztahů či hledání inspirace k trávení volného času. Jedno z nejčastěji se opakujících témat je cestování s vozíkem.

Našim klientům představíme, jak probíhá cestování městskou hromadnou dopravou, letadlem, vlakem i lodí. Ukážeme, kde hledat bezbariérové ubytování nebo přímo zájezdy, a to u nás i v zahraničí. Upozorníme, na co si dát pozor a na co před cestou nezapomenout. Dokážeme poradit opravdu zeširoka. Přesto mnoho „našich“ nemá možnost na cestu vyrazit. Někdy je brzdí zdraví, někdy strach, někdy nemožnost sehnat asistenci. A mnoho jiného.  
To nás přinutilo se zamyslet, zda jim v této oblasti nemůžeme nabídnout něco víc. Víme, že máme klienty, kteří jsou ohroženi izolací a kteří nemohou nebo nechtějí využít nabídku tematických programů se sportovním zaměřením, které dlouhodobě nabízíme. Ale máme Paraple, v něm tým skvělých lidí a taky překrásnou Prahu a její okolí, kam každý rok přicestují miliony lidí z celého světa. Proto jsme vytvořili nový tematický program Výlety, který chceme nabídnout právě výše zmíněným lidem, tedy těm zpravidla vyššího věku či s vyšší mírou postižení.   
Na konci září tak proběhl pilotní týden tohoto programu, během kterého jsme s osmi klienty navštívili baziliku sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, katedrálu sv. Víta, prohlédli si Prahu z vln Vltavy, ale i ze Žižkovské věže. Odnesli jsme si několik krásných gastro zážitků, ale také jsme, a to je neméně důležité, společně vytvořili skvělou partu.  
Děkujeme všem osmi statečným (klientům), které nerozházely ani drobné improvizace a kteří prošli „nástrahami“ našich výprav s grácií a klidnou myslí. Fotky z výletů naleznete v naší Galerii.

Tento rok plánujeme uskutečnit další dva podobně zaměřené týdny, opět primárně určené klientům, kteří by si sami na něco podobného jen těžko troufli. Pokud vás možnost zúčastnit se tematického programu Výlety láká, pak se ozvěte na e-mail g8qy9d4WHinBR%b_T-M