AKTUALITY

Zúčastněte se kurzu Využití fyzikální terapie u pacientů s míšní lézí

21. dubna 2018 Zúčastněte se kurzu Využití fyzikální terapie u pacientů s míšní lézí

Kdy: 21. – 22. 4. 2018 (sobota 9 - 18 hod., neděle 9 - 13 hod.)
Kde: Centrum Paraple, o.p.s , Ovčárská 471/1b, 108 00  Praha 10
Cena: 1 700 Kč

Přihlášení na seminář zde

Kurz bude zaměřen na využití fyzikální terapie u spinálních pacientů, konkrétně tato témata:

 • Analgezie - velmi často přetížené horní končetiny, entezopatie apod.
 • Spasticita - možnosti ovlivnění
 • Kontraktury - možnosti ovlivnění
 • Dekubity - podpora hojení
 • Hladké svalstvo - obstipace apod.
 • Ultrazvuk, laser, magnet - využití u spinálních pacientů
 • Parézy - velké téma
 • Elektrostimulace, elektrogymnastika, I/t křivka
 • Transferech šlach na HKK
 • Intenzita vs. kontraindikace - poruchy citlivosti, velké kovy v těle, psychofarmaka či mix medikamentů, neuropatické bolesti
 • Diskuze -  spolupráce v rámci spinálního řetězce – periferní a centrální parézy

Lektor:
Mgr. Josef Urban
Zkušený fyzioterapeut s 19 letou klinickou praxí se specializací na fyzikální terapii, terapii periferních a centrálních paréz, sportovní fyzioterapii. Vysokoškolský pedagog, autor odborných publikací a garant postgraduálního vzdělávání fyzioterapeutů i lékařů.

Platba:
Převodem na běžný účet – poplatek uhraďte na bankovní účet 239 586 242/0300 (ČSOB), variabilní symbol 210418. V poznámce uveďte jméno účastníka kurzu. Potvrzení o platbě Vám bude předáno při registraci na kurz.
Platbu proveďte nejpozději do 15. 4. 2018.
Faktura – než uhradíte poplatek, zašlete prosím objednávku, pokud máte zájem o fakturu na mail WgGy9~l7VX~zRb5h7.kmb.
Objednávka by měla obsahovat název a termín konání kurzu, název firmy/společnosti (+ jméno účastníka), s uvedením IČO, DIČ, na které má být faktura vystavena a částku, kterou budete hradit. Fakturu obdržíte na email.
Platbu proveďte nejpozději do 15. 4. 2018.

Storno podmínky (pokud jste zaplatili poplatek a nemůžete se kurzu zúčastnit):

 • Omluvte se emailem na melicharovah@paraple.cz do termínu 17. 4. 2018, bude Vám vrácena celá částka.
 • Pokud se omluvíte po termínu, bude vám vrácena polovina celé částky. Vyřizujte emailem na melicharovah@paraple.cz.
 • Pokud se neomluvíte, celá část propadá ve prospěch Centra Paraple.

Kontaktní osoba:
Hana Melicharová, 8.ysT65j-onrQOQhWknz2329g

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat