Telefonní seznam

Jméno Pozice Telefon E-mail
David Lukeš ředitel 274 001 315 7nxo9YUS_8Ek6-94Ys
Tereza Fišerová recepční 274 771 478 1bFo8~l7VX~zRb5h7.kmb
Eva Fuksová recepční 274 771 478 1nxC5f56LTCk8Zfd05pJ
Pavla Drvotová personalistka 274 771 478 ZkIy-~l7VX~zRb5h7.kmb
Ivana Mašterová asistentka ředitele 274 771 478 88FDVbenW7c-6Zh7_erhTj
Kristýna Šafářová asistentka služeb, správkyně webových stránek 274 771 478 %8sk8~l7VX~zRb5h7.kmb
Štěpánka Antošová finanční manažerka 274 001 327 WgGy9~l7VX~zRb5h7.kmb
Jiří Pokuta provozní manažer 274 001 314 _hxE-Z4WHinBR%b_T-M
Marie Vydrželová manažerka služeb, personální manažerka 274 001 320 crqBb3bgc8m%C%5jWiyoO1p
Tomáš Drábek metodik kvality sociálních služeb, vedoucí úseku sociální práce 274 001 318 ZknlV94WHinBR%b_T-M
Lenka Honzátková specialistka spinální problematiky 274 001 319 3hAJRdagc8m%C%5jWiyoO1p
Alena Kábrtová konzultantka 68oB-~l7VX~zRb5h7.kmb
Richard Franta koordinátor pobytů a ambulance 274 001 322 1knx-Z4WHinBR%b_T-M
Michaela Weinertová koordinátorka grantů, koordinátorka projektu EU 274 001 327 d.vxVbjgc8m%C%5jWiyoO1p
Jana Lukešová vedoucí oddělení PR a fundraisingu 274 001 321 7nxo9~l7VX~zRb5h7.kmb
Monika Warnes specialistka fundraisingu 274 001 321 d8ExVc4WHinBR%b_T-M
Lenka Křenková produkční 247 001 321 6krx1~l7VX~zRb5h7.kmb
Veronika Formánková koordinátorka dobrovolníků, správkyně sociálních sítí, koordinátorka kulturních aktivit 274 001 321 1hEwR.agc8m%C%5jWiyoO1p
Lukáš Klingora grafik 274 001 321 6evxX~h7VX~zRb5h7.kmb
Nina Křehotová koordinátorka komunitních aktivit 6krr5denW7c-6Zh7_erhTj
Lucie Brandtlová sociální pracovnice 274 001 318 XknxUdbgc8m%C%5jWiyoO1p
Anna Fábryová sociální pracovnice 274 001 318 18oBa~l7VX~zRb5h7.kmb
Kristýna Jedličková sociální pracovnice 274 001 318 5.qvZ1agc8m%C%5jWiyoO1p
Sandra Todtová sociální pracovnice 274 001 318 ahqD5f56LTCk8Zfd05pJ
Jana Ambrožová vedoucí úseku psychologie 274 001 324 WfoB5jenW7c-6Zh7_erhTj
Daniela Nová psycholožka 274 001 323 9hIkQOQhWknz2329g
Danuta Sliwková psycholožka 274 771 478 %evG1~l7VX~zRb5h7.kmb
Anežka Beranová externí psychoterapeutka 274 771 478 X.Ek4~l7VX~zRb5h7.kmb
Barbora Rusínová vedoucí úseku ergoterapie 274 001 312, 606 067 151 ~nFs4~l7VX~zRb5h7.kmb
Zuzana Gregorová ergoterapeutka 274 001 325, 606 067 151 2krq5benW7c-6Zh7_erhTj
Šárka Jelínková ergoterapeutka 274 001 325, 606 067 151 5.ys49enW7c-6Zh7_erhTj
Kristýna Málková ergoterapeutka 274 001 325, 606 067 151 88yu5f56LTCk8Zfd05pJ
Andrea Němcová ergoterapeutka 274 001 325 9.zm5f56LTCk8Zfd05pJ
Jiří Čeloud instruktor nácviku soběstačnosti 274 771 478 Y.yy_24WHinBR%b_T-M
Petr Hubalovský instruktor nácviku soběstačnosti 274 001 312 3nok2~lk6rm%C%5jWiyoO1p
Petra Dáňová vedoucí úseku fyzioterapie 274 771 478 Z8Ay.Z4WHinBR%b_T-M
Mária Borovská fyzioterapeutka 274 771 478 XhEy.ca7VX~zRb5h7.kmb
Zuzana Červenková fyzioterapeutka 274 001 311 Y.EFV.agc8m%C%5jWiyoO1p
Magdalena Svobodná fyzioterapeutka 274 771 478 %oBl52d7VX~zRb5h7.kmb
Hana Vatěrová fyzioterapeutka 274 001 311 c8Go8~l7VX~zRb5h7.kmb
Miroslav Černý fyzioterapeut 274 001 311 Y.ExaYUS_8Ek6-94Ys
Martin Gregor fyzioterapeut 274 001 311 2krq5b4WHinBR%b_T-M
Martin Šrytr fyzioterapeut 274 001 311 %kLD8YUS_8Ek6-94Ys
Tomáš Vyskočil fyzioterapeut 274 771 478 crFu51~dVX~zRb5h7.kmb
Sylvie Dundáčková vedoucí pohybového úseku 274 001 317 ZnAnR1agc8m%C%5jWiyoO1p
Anna Svobodová pohybová terapeutka 274 771 317 %oBl52enW7c-6Zh7_erhTj
Milan Šlauf pohybový terapeut 274 001 317 %enEWYUS_8Ek6-94Ys
Vladimír Turzík pohybový terapeut 274 001 317 anEJZ94WHinBR%b_T-M
Ivana Kučerová vedoucí ošetřovatelského úseku 274 771 478 6npo8~l7VX~zRb5h7.kmb
Petra Hloušková všeobecná sestra 274 771 478 3eBE99enW7c-6Zh7_erhTj
Aleksandra Didenko praktická sestra 274 771 478 Zbqo49e6LTCk8Zfd05pJ
Martina Kudělová praktická sestra 274 771 478 6nqo2~l7VX~zRb5h7.kmb
Barbora Hamerníková osobní asistentka 274 771 478 38zo8.~c-onjGKf7~8CvVW7r
Michaela Hrdličková osobní asistentka 274 771 478 3kqvZ1agc8m%C%5jWiyoO1p
David Sellner vedoucí úseku osobních asistentů 274 771 478 %.yv43h6LTCk8Zfd05pJ
Jiří Čonka osobní asistent 274 771 478 YhAuRYUS_8Ek6-94Ys
Ivo Damborský osobní asistent 274 771 478 Z8zl5bicf7c-6Zh7_erhTj
Michal Rác osobní asistent 274 771 478 ~8pjGKf7~8CvVW7r
Michal Rybín osobní asistent 274 771 478 ~ros4YUS_8Ek6-94Ys
Lukáš Salák osobní asistent 274 771 478 %8yk1YUS_8Ek6-94Ys
Tomáš Sárközi osobní asistent 274 771 478 %8Eu5j~6LTCk8Zfd05pJ
Martin Talák osobní asistent 274 771 478 a8yk1YUS_8Ek6-94Ys
Vojtěch Vokoun osobní asistent 274 771 478 chxy_.4WHinBR%b_T-M
Jan Hrubý vedoucí úseku správy a údržby 274 001 316 3kHlaYUS_8Ek6-94Ys
Karel Malý údržbář 274 001 316 88yIQOQhWknz2329g
Přemysl Novák údržbář 274 001 316 9hIk1%4WHinBR%b_T-M
Bohumil Kábrt technik pomůcek 274 001 316 68oB-YUS_8Ek6-94Ys
Pavel Misík technik pomůcek 274 001 316 8bFs1YUS_8Ek6-94Ys
Alena Sochůrková vedoucí stravovacího provozu 274 001 310 %hpr_bagc8m%C%5jWiyoO1p
Dana Fenyková servírka 274 001 310 1.AI1~l7VX~zRb5h7.kmb
Daniela Pajasová servírka 274 001 310
Helena Kryštofová pracovnice stravovacího provozu 274 001 310 6kLC-~-gc8m%C%5jWiyoO1p

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat