Telefonní seznam

Jméno Pozice Telefon E-mail
David Lukeš ředitel 274 001 315 Z8IsUWbm6.FjGKf7~8CvVW7r
Štěpánka Antošová finanční manažerka 274 001 327 %mrzR.a7T8AD5cenW7c-6Zh7_erhTj
Jiří Pokuta provozní manažer 274 001 314 5bEsO%ecbmnjGKf7~8CvVW7r
Marie Vydrželová manažerka služeb, personální manažerka 274 001 320, 737 700 150 88EsVWlqZkMo2~l7VX~zRb5h7.kmb
Tomáš Drábek metodik kvality sociálních služeb 274 001 318 ahzk9W8jW9ruQOQhWknz2329g
Lenka Honzátková specialistka spinální problematiky 274 001 319 7.AuRW.g9snD1~l7VX~zRb5h7.kmb
Alena Kábrtová konzultantka WerxRWa7XkGy.Z4WHinBR%b_T-M
Jarmila Vrzalová recepční 274 771 478 58EwZ-54ckMk2~l7VX~zRb5h7.kmb
Lucie Roubíčková recepční 274 771 478 7npsVWhgb9vm1~l7VX~zRb5h7.kmb
Ivana Mašterová asistentka ředitele 274 771 478 4onxRWc7%mrB5f56LTCk8Zfd05pJ
Pavla Drvotová personalistka 274 771 478 _8IvRW8jchGy.Z4WHinBR%b_T-M
Filip Novák správce sítě IT 274771478 1bys6Wdgc8xjGKf7~8CvVW7r
Richard Franta koordinátor pobytů a ambulance 274 001 322, 601 329 459 ~bprRb841knx-Z4WHinBR%b_T-M
Michaela Weinertová koordinátorka grantů, koordinátorka projektu EU 274 001 327 8bprR3b7Tprs43hl-onjGKf7~8CvVW7r
Jana Lukešová vedoucí oddělení PR a fundraisingu 274 001 321 58AkO-kc0lBFRYUS_8Ek6-94Ys
Monika Warnes specialistka fundraisingu 274 001 321 8hAs1Z2oWkAo9YUS_8Ek6-94Ys
Lenka Křenková produkční 247 001 321 7.AuRWaj0gxy.Z4WHinBR%b_T-M
Veronika Formánková koordinátorka dobrovolníků a kulturních aktivit, správkyně sociálních sítí 274 001 321, 607 282 155 c.Ey47a7T~BB3Zdc-onjGKf7~8CvVW7r
Lukáš Klingora grafik 274 001 321 7nxk9Wad4gty8Z4WHinBR%b_T-M
Anna Fábryová vedoucí sociálního úseku 274 001 318, 734 753 112 WgAkO458~rBFRYUS_8Ek6-94Ys
Sandra Todtová sociální pracovnice 274 001 318, 608 980 918 %8An8Z2l-_Gy.Z4WHinBR%b_T-M
Monika Jedličková sociální pracovnice 274 001 318, 602 186 311 8hAs1Z2b0_ysT9enW7c-6Zh7_erhTj
Anežka Beranová sociální pracovnice 274 001 318, 602 435 568 WgrJ1Z280knx5f56LTCk8Zfd05pJ
Jana Ambrožová vedoucí úseku psychologie 274 001 324, 602 432 006 58AkOZc8~hMy.Z4WHinBR%b_T-M
Danuta Sliwková psycholožka 274 771 478 Z8AE-Z2k7bJu5f56LTCk8Zfd05pJ
Daniela Nová psycholožka 274 001 323 Z8AsV-549hIkQOQhWknz2329g
Petra Laštůvková vedoucí úseku fyzioterapie 274 771 478 _.GBRWb7%mHF1~l7VX~zRb5h7.kmb
Zuzana Červenková fyzioterapeutka 274 001 311 gnMk4Z290kIo49enW7c-6Zh7_erhTj
Alena Samcová fyzioterapeutka 274 771 478 WerxRWi78-BFRYUS_8Ek6-94Ys
Magdalena Svobodná fyzioterapeutka 274 771 478 88tnR-9fW5FF50e-98m%C%5jWiyoO1p
Hana Vatěrová fyzioterapeutka 274 001 311 38AkOf5l0kBFRYUS_8Ek6-94Ys
Miroslav Černý fyzioterapeut 274 001 311 8bEy9-5nT-rB4i4WHinBR%b_T-M
Martin Gregor fyzioterapeut 274 001 311 88EDZ.2~~.ty8YUS_8Ek6-94Ys
Martin Šrytr fyzioterapeut 274 001 311 88EDZ.2k~rGBQOQhWknz2329g
Tomáš Vyskočil fyzioterapeut 274 771 478 ahzk9Wlq%dBmZ-4WHinBR%b_T-M
Barbora Rusínová vedoucí úseku ergoterapie 274 001 312 X8El5b54~nFs4~l7VX~zRb5h7.kmb
Šárka Jelínková ergoterapeutka 274 001 325, 606 067 151 %8EuRW%_7bAu5f56LTCk8Zfd05pJ
Zuzana Gregorová ergoterapeutka 274 001 325, 606 067 151 gnMk4Z2~~.ty8~l7VX~zRb5h7.kmb
Kristýna Moudrá ergoterapeutka 274 001 325, 606 067 151 6kvC-id7TfBEUb56LTCk8Zfd05pJ
Andrea Němcová ergoterapeutka 274 001 325, 606 067 151 WgqBVZ2f0fpy.Z4WHinBR%b_T-M
Jiří Čeloud instruktor nácviku soběstačnosti 274 001 312 5bEsO19d-nqjGKf7~8CvVW7r
Petr Hubalovský instruktor nácviku soběstačnosti 274 001 312 _.GBO6k8WeBF99o6LTCk8Zfd05pJ
Sylvie Dundáčková vedoucí pohybového úseku 274 001 317 %ryFZ32-bgqkT9enW7c-6Zh7_erhTj
Milan Šlauf pohybový terapeut 274 001 317 8byk4WidWnsjGKf7~8CvVW7r
Anna Svobodová pohybová terapeutka 274 771 317 WgAkOclgXhqy.Z4WHinBR%b_T-M
Vladimír Turzík pohybový terapeut 274 001 317 cennZ_~jTmHBb7a6LTCk8Zfd05pJ
Ivana Kučerová vedoucí ošetřovatelského úseku 274 771 478, 775 980 917 4onxRWamY.Ey.Z4WHinBR%b_T-M
Petra Hloušková všeobecná sestra 274 771 478 _.GBRW.d-nFu5f56LTCk8Zfd05pJ
Adéla Dvořáková všeobecná sestra 274 771 478 W_rvRW8n-knu5f56LTCk8Zfd05pJ
Martina Kudělová praktická sestra 274 771 478 88EDZ.546nqo2~l7VX~zRb5h7.kmb
Aleksandra Didenko praktická sestra 274 771 478 Weru9Zd-~8knZ29f6hm%C%5jWiyoO1p
David Sellner vedoucí úseku osobních asistentů 274 771 478, 776 045 488 Z8IsUWi_7eAo8YUS_8Ek6-94Ys
Jiří Čonka osobní asistent 274 771 478 5bEsO1ef68m%C%5jWiyoO1p
Michal Rác osobní asistent 274 771 478 8bprR-2jW-m%C%5jWiyoO1p
Michal Rybín osobní asistent 274 771 478 8bprR-2jf9vxQOQhWknz2329g
Miroslav Říha osobní asistent 274 771 478 8bEy9-5nTkvrRYUS_8Ek6-94Ys
Lukáš Salák osobní asistent 274 771 478 7nxk9Wi778xjGKf7~8CvVW7r
Martin Talák osobní asistent 274 771 478 88EDZ.2lWenuQOQhWknz2329g
Vojtěch Vokoun osobní asistent 274 771 478 chwDV1.4chxy_.4WHinBR%b_T-M
Tomáš Sárközi osobní asistent 274 771 478 ahzk9Wi7~dBJZYUS_8Ek6-94Ys
Lukáš Lahodný osobní asistent 274 771 478 7nxk9Wb73hqxaYUS_8Ek6-94Ys
Lada Faberová osobní asistentka 274 771 478 78qkO4580kBFRYUS_8Ek6-94Ys
Ilona Melicharová osobní asistentka 274 771 478 4eBxRWc_7bprRbenW7c-6Zh7_erhTj
Barbora Hamerníková osobní asistentka 274 771 478 X8El5b5438zo8.~c-onjGKf7~8CvVW7r
Michaela Hrdličková osobní asistentka 274 771 478 8bprR3b7TaEn277c-onjGKf7~8CvVW7r
Alena Jedličková vedoucí stravovacího provozu 274 001 310 WerxRW%_Zevm1~l7VX~zRb5h7.kmb
Daniela Pajasová servírka 274 001 310 Z8AsV-54_8wk9~l7VX~zRb5h7.kmb
Dana Fenyková servírka 274 001 310 Z8AkO49ffdBFRYUS_8Ek6-94Ys
Helena Kryštofová pracovnice stravovacího provozu 274 001 310 3.yo4Z2c~rFD54enW7c-6Zh7_erhTj
Jan Hrubý vedoucí úseku správy a údržby 274 001 316 58AhYbk8f7c-6Zh7_erhTj
Přemysl Novák údržbář 274 001 316 _krwacb49hIk1%4WHinBR%b_T-M
Karel Malý údržbář 274 001 316 68Eo2Wc77rm%C%5jWiyoO1p
Bohumil Kábrt technik pomůcek 274 001 316 XhuE37b468oB-YUS_8Ek6-94Ys
Pavel Misík technik pomůcek 274 001 316 _8Io2Wca%bxjGKf7~8CvVW7r

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat