LIDÉ

V Centru Paraple pracuje tým zkušených odborníků – sociálních pracovníků, psychologů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, pohybových terapeutů, sester a asistentů. Pomáhají klientům zvládat náročnou životní situaci a žít život podle svých představ.

Odborný tým ve svém úsilí podporuje celá řada dalších profesí.

Celkem se na provozu Centra Paraple podílí kolem 70 kmenových zaměstnanců a 30 externistů.

Žaneta Čížová

personalistka, asistentka

Více informací

Alexandra Šilhánová

šéfredaktor Magazínu Paraple, asistent ředitele, správce webových stránek

Více informací

Štěpánka Antošová

finanční manažerka, zástupkyně ředitele

Více informací

Jiří Pokuta

provozní manažer

Více informací

Marie Vydrželová

manažer služeb, personální manažer

Více informací

Lenka Honzátková

metodik spinální problematiky

Více informací

Tomáš Drábek

metodik kvality sociálních služeb a vedoucí úseku sociální práce

Více informací

Michaela Weinertová

koordinátorka grantů, koordinátorka projektu EU

Více informací

Jana Lukešová

specialista fundraisingu

Více informací

Monika Warnes

specialista fundraisingu

Více informací

Lucie Brandtlová

sociální pracovnice

Více informací

Anna Fábryová

sociální pracovnice

Více informací

Sandra Todtová

sociální pracovnice

Více informací

Jana Ambrožová

vedoucí úseku psychologie

Více informací

Anežka Beranová

externí psychoterapeutka

Více informací

Josef Šedivý

externí psychoterapeut

Více informací

Richard Franta

koordinátor pobytů a ambulance

Více informací

Veronika Formánková

koordinátor dobrovolníků, správce sociálních sítí, koordinátor kulturních aktivit

Více informací

Iva Hradilová

vedoucí úseku ergoterapie

Více informací

Jiří Čeloud

instruktor nácviku soběstačnosti

Více informací

Petr Hubalovský

instruktor nácviku soběstačnosti

Více informací

Hana Melicharová

vedoucí úseku fyzioterapie

Více informací

Josef Rendl

vedoucí úseku pohybové terapie

Více informací

Vladimír Turzík

pohybový terapeut

Více informací

Milan Šlauf

pohybový terapeut

Více informací

Ivana Kučerová

vedoucí ošetřovatelského úseku

Více informací

Petra Hloušková

všeobecná sestra

Více informací

Lenka Kozárová

osobní asistentka

Více informací

Ivo Damborský

osobní asistent

Více informací

Michal Rybín

osobní asistent

Více informací

Lukáš Salák

osobní asistent

Více informací

David Sellner

osobní asistent

Více informací

Martin Talák

osobní asistent

Více informací

Jan Hrubý

vedoucí úseku správy a údržby

Více informací

Bohumil Kábrt

technik pomůcek

Více informací

Pavel Misík

technik pomůcek

Více informací

Alena Sochůrková

vedoucí stravovacího provozu a Kavárny pod Parapletem

Více informací

Helena Kryštofová

pracovnice stravovacího provozu

Více informací

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat