Magda Nováčková

psychoterapeutka

Magda nejprve vystudovala pedagogické obory na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích - předškolní a volnočasovou pedagogiku. Při škole začala působit jako lektorka primární prevence rizikového chování, kde se zaměřovala hlavně na osobnostní rozvoj žáků a studentů. Zde zjistila, že pokud chce rozvíjet druhé, musí rozvíjet především sama sebe, a tak tedy začala její cesta směřující k psychoterapii.

Nejprve se zúčastnila několika dlouhodobých sebezkušenostních kurzů, poté začala sama docházet na seberozvojovou terapii a následně nastoupila do psychoterapeutického výcviku v Institutu skupinové terapie v Praze. Tento výcvik je zaměřen na integrativní psychoterapii, základní metodologii přejímá z Gestalt terapie. V profesní oblasti se pak ve školství věnovala problematickým jedincům a skupinám, rozvoji pedagogických týmů, certifikaci programů primární prevence. Dále vzdělává pracovníky v pomáhajících profesích v tématech komunikace, práce se skupinou, psychohygiena a má svou soukromou psychoterapeutickou praxi.

Do Centra Paraple se dostala na začátku roku 2017. Pracuje zde na 0,8 úvazku a práce s klienty i kolegy ji naplňuje.

Má ráda ochotnické divadlo, kočku Libušku, přírodu, cestování a humor.
"Umění života spočívá v uvědomění krásy všedního dne.“

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat