Telefonní seznam

Jméno Pozice Telefon E-mail
David Lukeš ředitel 274 001 315 7nxo9YUS_8Ek6-94Ys
Tereza Fišerová recepční 274 771 478 1bFo8~l7VX~zRb5h7.kmb
Kristýna Šafářová asistentka 274 771 478 %8sk8~l7VX~zRb5h7.kmb
Žaneta Čížová personalistka, asistentka 274 771 478 YbMy.Z4WHinBR%b_T-M
Alexandra Šilhánová šéfredaktor Magazínu Paraple, asistent ředitele, správce webových stránek 274 771 478 %byrR.enW7c-6Zh7_erhTj
Štěpánka Antošová finanční manažer 274 001 327 WgGy9~l7VX~zRb5h7.kmb
Jiří Pokuta provozní manažer, pověřený vedoucí úseku pohybových aktivit 274 001 314 _hxE-Z4WHinBR%b_T-M
Marie Vydrželová manažer služeb, personální manažer 274 001 320 crqBb3bgc8m%C%5jWiyoO1p
Lenka Honzátková metodik spinální problematiky 274 001 319 3hAJRdagc8m%C%5jWiyoO1p
Tomáš Drábek metodik kvality sociálních služeb a vedoucí úseku sociální práce 274 001 318 ZknlV94WHinBR%b_T-M
Michaela Weinertová koordinátor grantů, koordinátor projektu EU 274 001 327 d.vxVbjgc8m%C%5jWiyoO1p
Alena Kábrtová konzultantka 68oB-~l7VX~zRb5h7.kmb
Jana Lukešová specialista fundraisingu 274 001 321 7nxo9~l7VX~zRb5h7.kmb
Monika Warnes specialista fundraisingu 274 001 321 d8ExVc4WHinBR%b_T-M
Lucie Brandtlová sociální pracovník 274 001 318 XknxUdbgc8m%C%5jWiyoO1p
Anna Fábryová sociální pracovník 274 001 318 18oBa~l7VX~zRb5h7.kmb
Anežka Beranová externí psychoterapeutka 274 771 478 X.Ek4~l7VX~zRb5h7.kmb
Richard Franta koordinátor pobytů a ambulance 274 001 322 1knx-Z4WHinBR%b_T-M
Veronika Formánková koordinátor dobrovolníků, správce sociálních sítí, koordinátor kulturních aktivit 274 771 478 1hEwR.agc8m%C%5jWiyoO1p
Iva Hradilová vedoucí úseku ergoterapie 274 001 312, 325 3knnZ-enW7c-6Zh7_erhTj
Zuzana Gregorová ergoterapeut 274 001 325 2krq5benW7c-6Zh7_erhTj
Šárka Jelínková ergoterapeut 274 001 325 5.ys49enW7c-6Zh7_erhTj
Kristýna Málková ergoterapeut 274 001 325 88yu5f56LTCk8Zfd05pJ
Andrea Němcová ergoterapeutka 274 001 325 9.zm5f56LTCk8Zfd05pJ
Barbora Rusínová ergoterapeut 274 001 325 ~nFs4~l7VX~zRb5h7.kmb
Jiří Čeloud instruktor nácviku soběstačnosti 274 771 478 Y.yy_24WHinBR%b_T-M
Petr Hubalovský instruktor nácviku soběstačnosti 274 001 312 3nok2~lk6rm%C%5jWiyoO1p
Hana Melicharová vedoucí úseku fyzioterapie 274 001 311 8.ysT65j-onrQOQhWknz2329g
Petra Dáňová fyzioterapeut 274 771 478 Z8Ay.Z4WHinBR%b_T-M
Mária Repková fyzioterapeut 274 771 478 ~.Cu5f56LTCk8Zfd05pJ
Magdalena Svobodná fyzioterapeut 274 771 478 %oBl52d7VX~zRb5h7.kmb
Hana Vatěrová fyzioterapeut 274 001 311 c8Go8~l7VX~zRb5h7.kmb
Miroslav Černý fyzioterapeut 274 001 311 Y.ExaYUS_8Ek6-94Ys
Martin Gregor fyzioterapeut 274 001 311 2krq5b4WHinBR%b_T-M
Martin Šrytr fyzioterapeut 274 001 311 %kLD8YUS_8Ek6-94Ys
Tomáš Vyskočil fyzioterapeut 274 771 478 crFu51~dVX~zRb5h7.kmb
Vladimír Turzík pohybový terapeut 274 001 317 anEJZ94WHinBR%b_T-M
Milan Šlauf pohybový terapeut 274 001 317 %enEWYUS_8Ek6-94Ys
Ivana Kučerová vedoucí ošetřovatelského úseku 274 771 478 6npo8~l7VX~zRb5h7.kmb
Petra Hloušková všeobecná sestra 274 771 478 3eBE99enW7c-6Zh7_erhTj
Barbora Hamerníková osobní asistent 274 771 478 38zo8.~c-onjGKf7~8CvVW7r
Michaela Hrdličková osobní asistent 274 771 478 3kqvZ1agc8m%C%5jWiyoO1p
Lenka Kozárová osobní asistent 274 771 478 6hMk8~l7VX~zRb5h7.kmb
Ivo Damborský osobní asistent 274 771 478 Z8zl5bicf7c-6Zh7_erhTj
Michal Rybín osobní asistent 274 771 478 ~ros4YUS_8Ek6-94Ys
Lukáš Salák osobní asistent 274 771 478 %8yk1YUS_8Ek6-94Ys
Tomáš Sárközi osobní asistent 274 771 478 %8Eu5j~6LTCk8Zfd05pJ
David Sellner osobní asistent 274 771 478 %.yv43h6LTCk8Zfd05pJ
Martin Talák osobní asistent 274 771 478 a8yk1YUS_8Ek6-94Ys
Vojtěch Vokoun osobní asistent 274 771 478 chxy_.4WHinBR%b_T-M
Jan Hrubý vedoucí úseku správy a údržby 274 001 316 3kHlaYUS_8Ek6-94Ys
Karel Malý údržbář 274 001 316
Přemysl Novák údržbář 274 001 316 9hIk1%4WHinBR%b_T-M
Bohumil Kábrt technik pomůcek 274 001 316 68oB-YUS_8Ek6-94Ys
Pavel Misík technik pomůcek 274 001 316 8bFs1YUS_8Ek6-94Ys
Alena Sochůrková vedoucí stravovacího provozu 274 001 310 %hpr_bagc8m%C%5jWiyoO1p
Helena Kryštofová pracovník stravovacího provozu 274 001 310 6kLC-~-gc8m%C%5jWiyoO1p
Daniela Pajasová servírka 274 001 310

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat