Alena Kábrtová

Alena vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dlouho pracovala jako klinický psycholog - na Klinice rehabilitačního lékařství FVL UK a v RÚ v Kladrubech.
Od roku 1983 pořádala setkání lidí s poškozením míchy zaměřená na vzájemnou podporu, sdílení zkušeností, získávání informací a psychoterapeutickou podporu. A tato oblast se stala jejím životním, nejen pracovním, tématem.

V roce 1990 iniciovala s přáteli na vozíku vznik občanského sdružení Svaz paraplegiků a podílela se na jeho založení. Od roku 1990 do roku 2010 (s výjimkou 1 volebního období, kdy nekandidovala) dobrovolně působila jako členka předsednictva Svazu paraplegiků.

V roce 1994 spoluzakládala Centrum Paraple a v letech 1994 – 2013 byla jeho ředitelkou. Současně vedla oddělení psychologie a oddělení PR a fundraisingu. Paraple provázela také transformací v samostatný právní subjekt - obecně prospěšnou společnost, v roce 2010.
V roce 2013 se rozhodla toto pro sebe i svého manžela (Ing. Bohumil Kábrt od roku 1994 zajišťoval technický a zpočátku i ekonomický provoz centra, dvě dostavby budovy a další) náročné období ukončit.

Při nástupu Davida Lukeše do funkce ředitele Centra Paraple v březnu 2016 nabídla pomoc a spolupráci v oblasti PR, fundraisingu a komunikace po dobu, než se činnost oddělení i personální složení stabilizuje. Od 1. 1. 2018 spolupracuje s Centrem Paraple jako odborný konzultant. Centrum Paraple, jeho klienti a lidé kolem něj jsou stále její srdeční záležitostí.

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat