Alča vystudovala fyzioterapii na Fakultě biomedicínského inženýrství a magisterský titul získala na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě. Nejdříve pracovala v centru Rehafit, kde se poprvé setkala i s pacienty s míšním poraněním. Znalosti si chtěla prohloubit na stáži v Centru Paraple, kam nakonec v květnu 2020 nastoupila.
V terapii ji baví kombinovat jednotlivé metody a preferuje techniky do kterých se zapojuje aktivně i sám klient.

Ve volném čase jde ráda s rodinou do přírody, posedět s kamarády nebo si pinknout beachvolejbal.