Anežka vystudovala obor Speciální pedagogika na Univerzitě Karlově a v Centru Paraple působí od roku 2010, nyní jako sociální pracovnice. Na sociální práci ji nejvíc baví rozmanitost. Má ráda lidi a jejich příběhy, naplňuje ji být svědkem a průvodcem člověka na cestě ke kontaktování a (znovu) objevování jeho vnitřní síly a potenciálu.

Absolvovala pětiletý psychoterapeutický (psychodynamicky orientovaný) výcvik SUR a v psychoterapii se dále vzdělává, což také ovlivňuje její práci a způsob uvažování. 

Má dvě děti, ráda čte a je na světě. Voní jí hlína a les po dešti.