Bohouš vystudoval VUT v Brně, fakultu elektrotechnickou. V roce 1977 utrpěl při absolvování vojenské služby úraz páteře s následným ochrnutím dolních končetin.

Byl u vzniku celé řady aktivit vozíčkářů - založil Ratibořický pojezd, v roce 1990 spoluzakládal Svaz paraplegiků a působil v něm až do roku 2010 jako jednatel, organizoval soutěže stolních tenistů, byl také předsedou Sportovního klubu vozíčkářů Praha.

Od roku 1996 pracoval v Centru Paraple částečně jako ekonom, vedoucí údržby a jako technický správce budovy koordinoval práce při přestavbě a přístavbě Centra Paraple.

S manželkou se ve volném čase stará o chalupu a zahradu, rád si zahraje stolní tenis a chodí s fenkou Bety na procházky.