Jan Beneš
externí psychiatr

Honza vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, po škole pracoval jako psychiatr v Psychiatrické nemocnici Bohnice, později získal zkušenosti i v ambulantní praxi. Vzhledem k dlouhodobému zájmu o komunitní služby pro osoby se závažným duševním onemocněním spolupracoval již během nemocniční a ambulantní praxe jako externista s týmy sociální rehabilitace pečující o tuto cílovou skupinu. Od roku 2019 již působí jako psychiatr v multidisciplinárním týmu Centra duševního zdraví v Mladé Boleslavi. Právě multidisciplinární a holistický přístup jsou hodnoty, které sdílí s Centrem Paraple, a proto se obě strany těší již od roku 2017 dobré spolupráci.