Jelena svůj dosavadní pracovní život strávila výhradně v prostředí komerčních organizací. Věnovala se marketingové komunikaci, kterou dálkově vystudovala na FMK UTB ve Zlíně, ale i jiným organizačně administrativním činnostem. Centrum Paraple, kde má na starosti podporu multidisciplinárního týmu pečujícího o klienty a koordinaci činností spojených s poskytováním služeb, ji okouzlilo tím, že je jeho fungování postaveno na zcela jiných hodnotách.

Jelena má ráda přírodu, především však hory a moře – ovšem jenom takové, které leží směrem na sever a málokdo se v něm vykoupe. Čte a sleduje detektivky, zejména skandinávské, snaží se učit dánsky a doufá, že se jednou zahlédne aurora borealis, nejlépe současně s velrybou.