Jiří Čeloud
instruktor nácviku soběstačnosti 5bEsO19d-nqjGKf7~8CvVW7r 274 001 325, 606 067 151

Jiří nastartoval svou profesní kariéru v roce 2012, kdy pracoval pro Českou asociaci paraplegiků - nejdříve na komunitním portálu Vozejkov.cz, poté v Hvězdném bazaru.
V roce 2016 začal studovat Mediální studia na Metropolitní univerzitě a přešel do content marketingu velké společnosti s elektronikou.

Na jaře 2017 se jako instruktor zúčastnil intenzivního kurzu soběstačnosti v Centru Paraple a prakticky zde již zůstal.

Ve volném čase podniká náročné expedice s handbikem - projel Island, Izrael, Palestinu, Maroko, Írán a další země. S přednáškami o svých cestách navštěvuje spinální jednotky a školy pro tělesně a mentálně handicapované děti. Za tuto aktivitu byl navržen na cenu Mosty.