Lenka Korček

specialista fundraisingu 7.AuRWag~-ruQOQhWknz2329g

Lenka vystudovala Západočeskou Univerzitu v Plzni obor management a účetnictví, a poté navázala na Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy obor neziskové organizace, který ji přivedl jako dobrovolníka v rámci praxe k nám do Centra Paraple. Oba vystudované směry se jí podařilo propojit jak v profesním, tak v osobním životě. Více než sedm let pracuje na univerzitní veřejné vysoké škole.

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat