Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně-právní v Praze. Pracovala jako sociální pracovnice a od roku 2006 se v Centru Paraple zaměřuje na personální práci a řízení.
Absolvovala rekvalifikaci v oboru personalistika, certifikovaný studijní program HR Profesional PMF Institutu a řadu školení zaměřených na řízení lidských zdrojů a pracovní právo, manažerské dovednosti a komunikaci. Ve své práci se zaměřuje na týmovou spolupráci, podporu managementu a řízení sociálních služeb.