Martina vystudovala obor praktická sestra na SZŠ a VOŠZ Ostrava a poté psychologii v bakalářském studijním programu v Olomouci.

Má ráda sport, četbu a cestování.