Petra vystudovala obor všeobecná sestra na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
V Centru Paraple je zaměstnaná od roku 2014.

Je velmi tichá a ráda si čte.