Petra Vitáková
metodička kvality sociálních služeb _.GBRWlaa8xy.Z4WHinBR%b_T-M 274 771 478

Petra vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Vzdělávala se zejména v oblasti sociální práce, kvality a řízení sociálních služeb, supervize pracovníků sociálních služeb a hodnocení projektů.

Je spoluzakladatelkou společnosti Velký vůz, v níž organizovala a lektorovala prožitkové akce zaměřené na osobnostní rozvoj. Podílela se na založení společnosti Fosa poskytující sociální služby, v níž 18 let pracovala jako statutární zástupkyně, ředitelka a metodička sociálních služeb. Souběžně působila jako externí lektorka, konzultantka, členka řady odborných skupin, inspektorka sociálních služeb, metodička, hodnotitelka projektů a supervizorka.

V současné době absolvuje výcvik v integrativní psychoterapii. Této oblasti se profesně věnuje v Terapeutickém centru Modré dveře v Říčanech a ve své soukromé praxi v Praze.

Spolu s autorem stejnojmenné knihy věří, že „Nikdy není pozdě na šťastné dětství“.

Miluje latte s vysokou vrstvou husté pěny, bytí sama se sebou, oblaka plující po modré obloze, pomalé cestování, mail art a spoustu dalších věcí.