Zuzka původně vystudovala obor všeobecná zdravotní sestra. Ale protože chtěla být lidem ještě o trochu blíž a pochopit jejich běžné starosti, které na ně čekají po návratu z nemocnice, tak pokračovala ve studiu ergoterapie a speciální pedagogiky.

Cennou pracovní zkušeností pro ni byl Rehabilitační ústav Kladruby, kde jako ergoterapeut začínala. Pak již následovalo Centrum Paraple, které je její domovinou od roku 2008 až doposud.

Kromě všeobecné ergoterapie u míšního poranění se intenzivně zajímá o terapii ruky a možnosti, které nabízí chirurgická rekonstrukce horních končetin.

Ráda čte v mapách. A také je nadšený ornitolog laik, milovník hudby, umění a bramborových placek.