Terapie ruky

Obnova pohybu lokte u tetraplegiků? Ano, díky chirurgické rekonstrukci

1. června 2018
Obnova pohybu lokte u tetraplegiků? Ano, díky chirurgické rekonstrukci


Zdroj: Magazín Paraple, červen 2018

Text: Zuzana Gregorová, ergoterapeutka

Právě začínáte číst poslední příspěvek z 3 dílné série na téma Chirurgická rekonstrukce tetraplegické ruky. V prvním díle jste se dozvěděli všeobecné informace o tom, co tato technika obnáší a komu může pomoci. V díle následujícím jsme vám nabídli rozhovor s operatérem, dr. Igorem Čižmářem a zprostředkovali zkušenost klienta, který rekonstrukční výkon pro zlepšení úchopu podstoupil. Sérii nyní zakončujeme článkem s informacemi o jedné ze specifických možností obnovy pohybu v lokti a nabídkou dalších užitečných tematických odkazů. Do konce tohoto roku vám pak v jednom z vydání představíme ještě volně navazující téma – Rehabilitace a péče o ruku u tetraplegika.

Význam aktivního pohybu pro tetraplegika

Stabilita trupu, kontrola nad posturou sedu ve vozíku, kontrola pohybu paže a ruky. Mluvíme tu o schopnostech, které jsou z velké části podmíněny volností pohybu a aktivitou v loketním kloubu, tedy aktivním ohnutím a natažením lokte.
U lidí s míšní lézí C5, C6 je aktivní pouze ohybač lokte (m. biceps brachii). Aktivita natahovače lokte (m. triceps brachii) chybí.
Snaží‑li se tetraplegik (C5, C6) o zvednutí předloktí a ruky vleže nazádech směrem ke stropu, končívájeho snaha pádem ruky do obličeje.
Zvednutí předloktí proti gravitaci jenemožné.
Tuto chybějící funkci natažení lokte může díky chirurgickému rekonstrukčnímu výkonu částečně nahradit deltový sval.

Proč deltový sval?

I přesto, že existuje několik typů chirurgických zákroků, pro obnovu pohybu v lokti je nejčastěji využíván deltový sval.
Jeho výhodou je velikost a umístění. Svým klidovým napětím udržuje hlavici ramenního kloubu v jamce. Přední část se podílí na předpažení, rozpažení a vnitřní rotaci paže. Střední část zajišťuje upažení a zadní část se účastní zapažení a zevní rotace horní končetiny.
Z důvodu zachování zmíněných funkcí deltového svalu je pro obnovu pohybu v lokti použita pouze jeho část (1/3 zadní části).

Jak výkon probíhá se ptáme operatéra doc. MUDr. Igora Čižmáře, Ph.D.

V první fázi výkonu oddělíme 1/3 zadní části deltového svalu tak, aby nebyl porušen axilární nerv, který se v této oblasti nachází (obr. A, B, C, D).
loket A loket B
loket C loket D
Dále je třeba odebrat šlachový štěp, který slouží k propojení deltového svalu (m. deltoideus) s trojhlavým svalem pažním (m. triceps brachii).
Nejčastěji je použita šlacha z dolní končetiny ‑ svalu tibialis anterior nebo fascie lata (obr. E). Tuto šlachu pak našíváme na úpon trojhlavého svalu pažního (obr. G). Její druhý konec sešíváme s úponem zadní části deltového svalu (obr. F). V některých případech volíme ukotvení šlachy do okovce (obr. H).
Funkční sval, v tomto případě část deltového svalu, pak zajišťuje aktivitu lokte do natažení.
loket E-H

Pro koho je tento zákrok vhodný?

Výkon je obecně vhodný pro tetraplegiky s výškou míšní léze C5, C6. Každý případ však vyžaduje individuální posouzení stavu, předpokladů, možností a rizik.

Co je cílem zákroku?

Vytvořit balanci mezi ohybačem a natahovačem lokte. Jejich synchronizace má pozitivní vliv na kontrolu pohybu horní končetiny v prostoru a tak přináší zvýšení soběstačnosti pro klienta.

Zákrok může nabídnout:

  • zlepšení postavení celé horní končetiny,
  • aktivní pohyb předloktí do natažení,
  • zlepšení podávání a manipulace s předměty ve vertikále,
  • možnost zlepšení nastavení opory o horní končetinu při přesunu,
  • schopnost umístit ruku do natažení samostatně,
  • svobodu v některých aktivitách všedního den a snížení potřeby asistence,
  • zlepšení kvality jízdy na vozíku, plavání a házení míče.

Kdo vám poskytne bližší informace, kde můžete svůj stav konzultovat?

IC KLINIKA BRNO
doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.
+420 774 050 154, ruka@icklinika.cz

CENTRUM PARAPLE
Mgr. Zuzana Gregorová
+420 274 001 325, gregorova@paraple.cz

ČESKÁ ASOCIACE PARAPLEGIKŮ
Zdeňka Faltýnková
+420 607 453 501, faltynkova@czepa.cz

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat