Terapie ruky

Ruce vám dávají možnost pohybu a nezávislosti. Vraťte jim to

1. října 2018
Ruce vám dávají možnost pohybu a nezávislosti. Vraťte jim to


Zdroj: Magazín Paraple, říjen 2018

Text: Zuzana Gregorová, ergoterapeutka / Foto: Archiv Zuzany Gregorové, Terezy Brandtlové, Jiřího Čelouda a Petra Hubalovského

V poslední době se často zamýšlím nad bolestmi, defekty na kůži nebo jinými komplikacemi jako jsou deformity (trvalé změny tvaru a uspořádání kloubů) a omezení rozsahu pohybu na horní končetině.
V odlišné míře a intenzitě se s nimi potýká snad každý tetraplegik. Je možné jim předcházet? Proč člověk vyhledá odbornou pomoc až ve chvíli, kdy je kvůli bolesti nebo omezení tzv. vyřazen z provozu?
Pokud se tento problém týká i vás a rozhodli jste se pro sebe něco udělat, máme pro vás pár užitečných rad a tipů, jak o své ruce pečovat.

IMG_6178
Defekty na kůži a oděrky od obruče či od rámu vozíku.

Dbejte o dobrý kosmetický vzhled ruky

Ruka je součástí tělesného schématu. Zprostředkovává sociální kontakt, má velký význam v nonverbální komunikaci a účastní se i intimní stránky života.
Proto je důležité pečovat o kůži rukou každý den a předcházet tak omezením, která mohou vyplynout například z porušené kůže.
Defekty na kůži rukou vznikají z velké většiny při jízdě na vozíku. Dále také při přesunech nebo manipulaci s předměty (např. při nakládání vozíku do automobilu). Zpravidla se jedná o drobné prasklinky, ranky, mozoly nebo již strupy v dlani a na hřbetu ruky.
Každodenní činnosti, jako jízda na vozíku, přesuny, oblékání a další jdou pak ruku v ruce s bolestí a myšlenkami na to úplně se aktivitě vyhnout, což zásadně omezuje fungování v běžném životě.

Starejte se o své ruce

 • Dodržujte základní hygienické zásady.
 • Při jízdě na vozíku používejte ochranné rukavice.
 • Pravidelně ruce mažte ochrannými krémy.
 • Pokud nemáte na promazávání přes den čas, aplikujte noční zábaly.
 • Dopřejte si čas od času bylinnou lázeň.
 • Pokud nemáte problém s přecitlivělostí na teplo, nebojte se parafínových zábalů, které vám změkčí hrubou kůži a mozoly.
 • Pokud máte defekty a samoléčba se nedaří, neváhejte kontaktovat odborníka.
 • Využijte také poradenství v oblasti výživy, která má na kondici pokožky velký vliv.

Pracujte na vytvoření náhradního úchopu

Schopnost náhradního úchopu má u tetraplegika přímý vliv na výkon běžných denních činností. I těch složitějších, jako je např. líčení u žen.
Pokud budete mít dobrý úchop, kvalita vašeho života vzroste.

 • Využijte poradenství ergoterapeuta. Společně zmapujete vaše možnosti a limity, nastavíte plán nácviku úchopů, najdete nové strategie nebo vyberete vhodné pomůcky, které náhradní úchop podpoří.
 • Dle doporučení ergoterapeuta používejte vhodné kompenzační pomůcky, např. polohovací dlahy pro udržení rozsahu pohybu, nebo pomůcky, které úchop nahradí.

  20180912_181657  20180912_181806
  20180912_181817  20180912
  Náhradní úchopy při líčení.

Předcházejte kontrakturám a deformitám a udržujte fyziologický rozsah pohybu

Omezení, které vyplývá z kontraktur (= trvalé zkrácení svalů bez možnosti natažení do normálního postavení, např. natažení lokte, prstů) nebo deformit (= trvalé změny tvaru a uspořádání kloubů) má negativní vliv na schopnost horní končetiny fungovat v běžných denních činnostech, jako je jízda na vozíku, přesuny a další.

 • Zajistěte si pravidelnou rehabilitaci. Vhodné jsou zejména tzv. techniky měkkých tkání, při kterých je terapie zaměřená na zajištění pružnosti a posunlivosti kůže, podkoží, facsií a svalů majících vliv na plnou pohyblivost kloubu, který obklopují. A dále techniky mobilizace drobných kloubů ruky, polohování, pasivní protahování a další.
 • Po poradě s ergoterapeutem pravidelně používejte polohovací dlahy, které podpoří fyziologické postavení ruky nebo lokte a minimalizují vznik dalších negativních změn, které mohou nastat.
 • Pokud je rehabilitace bez efektu, konzultujte další možnosti léčby s lékařem.

  IMG_4784Dlahování pro zajištění úchopu.

Podporujte schopnost plné extenze (zvednutí) zápěstí a extenze/flexe (natažení/ohnutí) v lokti

Možnost volného pohybu zápěstí a lokte je důležitá v mnoha ohledech.
Závisí na ní také možnost kvalitní opory o horní končetinu při přesunu.
Představte si, že máte při přesunu pokrčený loket a kvůli omezení v zápěstí se o ruku neopřete. Přesun je za těchto podmínek buď zcela nemožný, nebo značně ztížený a vyžaduje asistenci druhé osoby, která končetinu zajistí a pomůže se samotným přesunem.
V případě omezení rozsahu pohybu v lokti je obtížná i jízda na vozíku.

 • Poraďte se s ergoterapeutem nebo fyzioterapeutem. Najděte společně optimální postupy jako je např. protahování v případě zkrácených svalů a způsob a režim polohování/dlahování/ortézování. Zjistíte tak své možnosti nebo omezení pro zvyšování svalové síly nebo ovlivňování spasticity.
 • Řiďte se doporučeným režimem a výsledky průběžně sdílejte s fyzioterapeutem nebo ergoterapeutem, který tak může reagovat na vývoj a upravit režim dle vašich aktuálních potřeb.
 • Pokud jsou rehabilitační postupy bez efektu a omezení přetrvává, pak je opět na místě navštívit lékaře a konzultovat další možnosti léčby.

Podporujte funkční polohu ruky a celé horní končetiny

Funkční polohou horní končetiny je myšleno takové postavení, které nabídne možnost maximálně využít zbylý svalový potenciál.

Jedná se o souhru funkce lopatky, ramene, schopnost natažení lokte, zvednutí zápěstí a vhodného postavení prstů.
Pokud některá z uvedených složek chybí nebo je omezena, pak je vhodné zamyslet se nad možnostmi, jak tento deficit řešit.

 • Konzultujte s fyzioterapeutem a ergoterapeutem vaše individuální možnosti. S fyzioterapeutem připravíte individuální plán cvičení na doma, ergoterapeut vám pomůže vybrat vhodné pomůcky a naučí vás správně je používat.
 • Věnujte čas rehabilitaci. Již zmíněné techniky měkkých tkání, pasivní protahování, polohování/dlahování/ortézování či tejpování jsou jedny z mnoha přístupů, které můžete, po poradě s ergoterapeutem, v rámci péče využívat.

  IMG_5004
  IMG_5005  IMG_5023
  Postup dlahování pro podporu fyziologického postavení ruky.

Vzhledem k odlišnosti každého jedince je nastavení péče o horní končetiny zcela individuální. Proto nečekejte a konzultujte s lékaři, ergoterapeuty a fyzioterapeuty.
Každé ruce si zaslouží péči a příležitost pro zlepšení funkce, i kdyby měla být sebemenší.

Jak to vidí Petr (instruktor nácviku soběstačnosti Centra Paraple, tetraplegik)

Co se ti vybaví jako první pod pojmem fungující ruka tetraplegika?

Pohyb, život.

S čím se u svých rukou nejčastěji potýkáš?

Mívám mozoly a vysušenou kůži. Často praská a tvoří se mi boláky. Celkově se pak všechno dělá hůř ‑ oblékání, přesuny, jízda, řízení auta...
V poslední době jsem kvůli tomu musel vyměnit obruče, protože na nich byly trhliny, které mě dřely.

Stalo se ti někdy, že jsi musel kvůli bolesti ruky nebo jiným obtížím změnit svůj denní režim či plány?

Když mám náročnější den s množstvím jízdy, bolí mě palce, protože je strkám mezi obruč a ráfek. To pak třeba musím nějakou aktivitu vynechat.
A hodně jsem musel překopávat plány, když jsem měl tenisový loket.

V čem tě to omezovalo?

Hlavně v přesunech. Nemohl jsem se o tu ruku vůbec opřít.
Byla to levá, takže jsem měl omezení i při řízení auta. Nezvládal jsem točit volantem doprava.
Nějakou dobu jsem otálel s návštěvou lékaře a stav se horšil.

Co jsi dělal?

Nakonec jsem k tomu lékaři jel. Pak jsem ledoval, mazal, používal kompresní návlek a samozřejmě odlehčoval a odpočíval.
Celkově jsem snížil zátěž a upravil stereotypy pohybů. Musel jsem také na několik týdnů změnit své plány.

Myslíš, že má význam prevence?

Určitě ano. Je důležité hlídat se a vnímat své tělo.

Používáš nějaké pomůcky pro úchop, např. při sportu?

Mám úchopové rukavice, které používám v posilovně. Je to fajn věc. Neřeším problémy s úchopem a můžu se věnovat jen protažení a posilování.

Co pro své ruce děláš? Jakou péči jim věnuješ a jak často?

Uvědomuji si, že málo. Ale snažím se je pravidelně na noc mazat krémem. A když to jde, nechám si dát parafínový zábal. Kůže pak není tak hrubá a nepraská tak často.
Navíc mám tu výhodu, že mám kolem sebe ergoterapeutky, které mi pomohly upravit pracovní místo. Při práci na počítači si hlídám zátěž. A používám ergorest (pozn.: zdravotní opěrka pro předloktí) ‑ dokud jsem ho nezkusil nevěděl jsem, jak moc pomůže od zbytečného přetížení.

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat